You are here

Udvidet udeservering fra 18. maj til 31. oktober 2020

På grund af nedlukningen kan cafeer og restaurationer nu søge Roskilde Kommune om at udvide deres areal til udeservering.

Nedlukningen har haft betydelige økonomiske konsekvenser for mange virksomheder. Ikke mindst for caféer og restaurationer, som har været lukket ned og kun har kunnet levere takeaway. Roskilde Kommune vil derfor gerne imødekomme caféer og restaurationers ønske om at udvide arealet til udeservering ved at anvende vejarealer i nær tilknytning.

De udvidede vejarealer kan være:

 • ikke benyttede udstillingsarealer ved forretninger nær din forretning, eller
 • eksisterende udstillingsarealer allerede lejet af en forretning, men hvor du evt. kan træffe en aftale om at bruge deres areal til din udeservering, eller
 • øvrige vejarealer.

Forudsætninger

 1. Målgruppen er cafeer og restauranter, som allerede har indendørs servering.
 2. Det offentlige areal skal være i nær tilknytning til cafeen eller restauranten.
 3. Arealet skal benyttes til udeservering af mad- og drikkevarer.
 4. Hvis der serveres øl, vin og spiritus, skal arealet indhegnes af blomsterkasser eller anden tydelig afgrænsning.
 5. Der må ikke være støj, musik og underholdning.
 6. Roskilde Kommune kan til enhver tid disponere over det udlejede midlertidige areal i forbindelse med opgravninger af ledninger, belægningsarbejde mm., hvis det skulle blive nødvendigt.
 7. Du skal selv sørge for at holde rent, affaldshåndtering, strøm og vand til det ekstra lejede areal – der må ikke være synlige ledninger på jorden.
 8. Der skal tages hensyn til trafikale forhold, udrykning mv. for at sikre fremkommelighed og trafiksikkerhed.
 9. Det er cafeens/restaurantens eget ansvar at overholde reglerne fra sundhedsmyndigheder, fødevarekontrollen, kommune og politiet.
 10. Herudover gælder vilkårene for cafeens/restaurantens nuværende tilladelse også for det midlertidigt udvidede areal.
 11. Denne mulighed gælder til 31. oktober 2020.
 12. Roskilde Kommune kan øjeblikkeligt/med 1 dags varsel opsige aftalen om leje af midlertidigt udeserveringsareal, hvis lejen ikke er forenelig af færdsels-, sikkerhedsmæssige eller lignende grunde.

Vær opmærksom på

 • At du får skriftlig accept fra forretningen (skal vedhæftes i ansøgningen)
 • At du får skriftlig accept fra ejer af bygningen (skal vedhæftes i ansøgningen)
 • At der angives præcis ønsket areal (m2) (skal oplyses i ansøgningen)
 • At der betales for udeservering i henhold til prisblad for udeservering 2020

For yderligere oplysninger kontakt veje@roskilde.dk.

Kontakt

Veje og Grønne områder
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

03.09.2020