You are here

Start- og Udviklingspuljen

Foreninger kan søge tilskud til nye initiativer, der øger variationen og medlemmerne i Roskildes foreningsliv

Målet med Start- og Udviklingspuljen er at støtte udviklingen af et varieret og alsidigt udbud af fritidsaktiviteter i Roskilde. Initiativer skal have til hensigt at øge antallet af deltagere i foreningslivet.

Start- og Udviklingspuljen er på 250.000 kr. årligt, og tilskud bevilges af Folkeoplysningsudvalget.

Ansøgninger op til 25.000 kr. behandles administrativt, mens ansøgninger over 25.000 kr. behandles af Folkeoplysningsudvalget.

Ansøgningsfrist

Ansøgninger kan indsendes løbende.

Ansøgningskrav

 • Der kan maksimalt ansøges om 200.000 kr.
 • Det ansøgte projekt skal påbegyndes senest 6 måneder efter bevilling
 • Regnskab skal aflægges senest to måneder efter projektets afslutning med dokumentation for de afholdte udgifter
 • Det er en forudsætning for at få udbetalt tilskud, at foreningen har indsendt erklæring om indhentning af børneattest.

Spørgsmål og svar

 • Hvem kan søge?

  Formænd for folkeoplysende foreninger og initiativtagere til folkeoplysende aktiviteter.

 • Hvad kan jeg søge til?

  Start- og Udviklingspuljen giver tilskud til:

  • Opstart af nye foreninger, som endnu ikke har opnået tilskud.
  • Opstart af nye aktiviteter i foreninger, som ikke hidtil har været en del af foreningens udbud af aktiviteter.
  • Gennemførelse af nye projekter, der ikke nødvendigvis er forankret i eksisterende foreninger, men som har til hensigt at skabe nye, vedvarende aktiviteter i kommunen.
  • Afvikling af arrangementer, der har til formål at tiltrække nye medlemmer til foreningerne.
  • Gennemførelse af partnerskabsprojekter, som har til hensigt at løfte konkrete kommunale opgaver eller skabe nye vedvarende aktiviteter i kommunen
  • Anskaffelse af udstyr og materialer til aktiviteten. Puljen dækker maksimalt 50 % af det ansøgte beløb til udstyr og materialer. Det bevilgede beløb kan maksimalt udgøre 50.000 kr.
  • Der ydes tilskud til løn og honorar til undervisere/trænere/foredragsholdere/projektkoordinatorer. Det bevilgede beløb kan dog ikke overstige 50 % af det totale honorar og kan maksimalt udgøre 50.000 kr.

  Start- og udviklingspuljen yder ikke tilskud til:

  • Anlægsbyggeri
  • Renovering
  • Foreningers almene drift
  • Forplejning
  • Transport
  • Gebyr ved lokaleleje
  • Projekter med et kommercielt sigte
  • Projekter der hører under anden lovgivning
  • Årlige begivenheder
 • Hvordan udbetales tilskuddet?

  Bliver ansøgningen godkendt, modtager ansøgeren et bevillingsbrev.

  For at få udbetalt tilskuddet, skal ansøgeren dernæst gøre følgende:

  • Foreninger skal sørge for, at den elektroniske blanket ”Erklæring om indhentelse af børneattest” er indsendt for indeværende år.
    
  • Sende en mail med CVR-nummer (for foreninger) og CPR-nummer (for privatpersoner) til den medarbejder, der henvises til i bevillingsbrevet.

  Først når mailen er modtaget, kan tilskuddet udbetales.

 • Hvornår får jeg svar?

  Svartiden varierer afhængigt af beløbets størrelse.

  Er din ansøgning på under 25.000 kr. kan du som regel forvente svar pr. mail indenfor 3 uger.

  Er din ansøgning på mere end 25.000 kr. eller er der behov for at indhente uddybende oplysninger, vil behandlingstiden være længere.

Kontakt

Kultur og Idræt
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

25.01.2018