You are here

Udviklingspuljen for Alle Tiders Musikby

Har du en idé til et projekt, en aktivitet eller et arrangement, der kan være med til at udvikle Alle Tiders Musikby Roskilde?

Udviklingspuljen for Alle Tiders Musikby støtter primært nye initiativer, der udvikler musiklivet i Roskilde Kommune. Initiativerne kan være eksperimenterende eller afsøge nye måder, metoder og formater til at engagere publikum, involvere flere i musikkens verden eller skaber nye samarbejder på tværs af musiklivets aktører.

Det lægger Musikbyudvalget vægt på ved ansøgningen

Udover at være nytænkt skal initiativet forholde sig aktivt til mindst en af de to hovedmålsætninger i strategien Alle Tiders Musik. Det vil sige "Musik for alle" og "Musik sammen".

Du kan se hvilke kriterier du/I skal opfylde for at søge støtte fra puljen nederst på siden.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristerne i 2021 er 8. januar, 19. april, 10. august og 25. oktober. Musikbyudvalget behandler ansøgninger på deres møder i marts, maj, september og november måned. Udvalget består af både politikere og repræsentanter fra musiklivet. 

Ansøgninger om tilskud på max. 25.000 kr. behandles af administrationen i løbet af året, og så længe der er midler. (I enkelte tilfælde gives der støtte til underskudsgaranti).

Personoplysninger

Vær opmærksom på, at dine kontaktoplysninger og din ansøgning vil fremgå af materialet til den politiske behandling af sagen. Sagen vil være offentlig tilgængelig, og alle kan desuden søge om aktindsigt i sagen. 

Læs mere om

 • Hvem kan søge?

  Puljemidlerne kan søges af:

  • Foreninger
  • Grupper
  • Institutioner (herunder kommunale institutioner ifm. samarbejde med musikaktørerne)
  • Enkeltpersoner

  Ansøgere, som ikke har lokal forankring, skal indgå samarbejde om arrangementet/projektet med lokale foreninger, grupper, institutioner eller personer.

 • Hvilke kriterier skal jeg opfylde for at søge Udviklingspuljen for Alle Tiders Musikby?

  Udviklingspuljen for Alle Tiders Musikby støtter primært nye initiativer, der udvikler musiklivet i Roskilde Kommune. Initiativerne kan være eksperimenterende eller afsøge nye måder, metoder og formater til at engagere publikum, involvere flere i musikkens verden eller skaber nye samarbejder på tværs af musiklivets aktører.

  Er der tale om et allerede etableret initiativ eller tilbagevendende arrangement, kan ansøgningen kun tilgodeses, hvis støtten bruges til at understøtte nye indsatsområder.

  Initiativet skal desuden aktivt forholde sig til de to målsætninger i strategien for Alle Tiders Musikbys: ’Musik for alle’ og ’Musik sammen’. Det vil f.eks. sige:

  • at initiativet involverer eller har fokus på at nå ud til nye publikumsgrupper eller borgere, der ikke naturligt opsøger eller er en del af musiklivet – hverken som publikum eller som udøvende musikere, arrangører, frivillige m.v.
  • at initiativet er baseret på samarbejder mellem aktører (musikere, foreninger, institutioner, organisationer m.v.) – lokalt, regionalt, nationalt og internationalt
  • Det er en fordel, hvis der er tale om nye samarbejdsrelationer, partnerskaber mellem umage par eller eksisterende samarbejder, der bruges til at udvikle noget nyt. I den forbindelse kan ansøger have en kommunal samarbejdspartner.

  Du kan læse strategien for Alle Tiders Musikby og finde inspiration i de initiativer der allerede er beskrevet i handleplanen på roskilde.dk/musikby.

  Kriterier for at få tilskud fra puljen er desuden:

  • At initiativet skal påbegyndes senest tre måneder efter bevillingen.
  • Regnskabet for initiativet skal aflægges senest to måneder efter, initiativet er afsluttet.
  • At initiativet er et åbent tilbud.
  • At initiativet markedsføres under #AlleTidersMusikby og på Kulturbasen.dk , samt at Roskilde Kommune krediteres for at have give støtte til initiativet.

  Puljen støtter ikke:

  • drift, indkøb af teknisk udstyr og anden form for grej og inventar.
  • Kommerciel virksomhed, initiativer der generer et overskud, og hovedansøgeren må ikke have et kommercielt virke.
  • Allerede igangsatte eller gennemførte initiativer.
 • Hvornår får jeg svar?

  Ansøgninger på max. 25.000 kr. kan forvente at få svar efter 1-2 uger. (Ansøgninger behandles ikke i juli måned.)

  Ansøgninger på over 25.000 kr. kan forvente svar 1 uge efter Musikbyudvalgsmødet, hvor ansøgningen er blevet behandlet. 

  Musikbyudvalget består af både politikere og repræsentanter for musiklivet. 

 • Hvor kan jeg få hjælp og vejledning?

  Vi anbefaler at du orienterer dig i Musikbystrategien og handleplanen, som du kan finde her roskilde.dk/musikby

  Har du spørgsmål til puljen eller brug for sparring på din idé er du meget velkommen til at kontakte projektleder Kit Lindved Sværke på kitlind@roskilde.dk/ 46 31 40 95 eller Musikbysupervisor Mikael Pass på mikaelpa@roskilde.dk / 29 26 33 43.

Senest opdateret

23.11.2020