You are here

Undervisningstilskud og 10 % puljen

Godkendte aftenskoler kan søge undervisningstilskud og 10 % af tilskuddet skal gå til debatskabende aktiviteter

Som godkendt aftenskole kan I søge om undervisningstilskud til aflønning af lærere og ledere.

I skal afsætte 10% af undervisningstilskuddet til debatskabende aktiviteter. Aktiviteterne skal opfylde folkeoplysningslovens overordnede formål, samt formålet med den folkeoplysende voksenundervisning.

10% puljen kan ikke anvendes til:

 • Befordring af deltagere
 • Forplejning og udgifter til overnatning for deltagerne
 • Materiel af blivende værdi, herunder handicapbetingede udgifter
 • Entreudgifter for deltagere

Frist for ansøgning til undervisningstilskud:

 • 1. september

Frist for afregning af undervisningstilskud inkl. 10 % puljen:

 • 1. april

Spørgsmål og svar

 • Hvordan søger I undervisningstilskud?

  Der søges for det kommende kalenderår og ansøgningsgrundlaget er det senest afsluttede kalenderårs undervisningstimer.

  Send en ansøgning via mail. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om antallet af afviklede undervisningstimer ved:
  1. Undervisning og studiekredse
  2. Undervisning af deltagere med handicap
  3. Instrumentalundervisning
  4. Foredrag (et foredrag svarer til 6 undervisningstimer)

 • Hvordan fordeles undervisningstilskuddet?

  Tilskuddet fordeles som et årligt tilskudstilsagn pr. aftenskole:

  • Aftenskoler, der administrerer lønudbetaling, får udbetalt tilskuddet i 2 rater (januar og juli forud i tilskudsåret).
  • Aftenskoler, hvor kommunen administrerer lønudbetaling, får indsat tilskuddet på en konto oprettet i aftenskolens navn.

  Sådan beregnes undervisningstilskuddet:
  Aftenskolens afviklede undervisningstimer ganges med:

  • 1/3 for undervisning, studiekredse og foredragsrækker
  • 5/7 for instrumentalundervisning
  • 8/9 for handicapundervisning
 • Hvordan afregner I undervisningstilskud inkl. 10 % puljen

  Afregningen af undervisningstilskuddet og 10 % puljen (debatskabende arrangementer) afleveres på 3 forskellige skemaer:

  Sådan gør I
  Send skemaer og regnskab til kulturogidraet@roskilde.dk

  Vær opmærksom på
  Det samlede regnskab skal fremsendes med revisors underskrift og påtegning, hvor det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen. Forbehold skal fremgå af påtegningen.

  De debatskabende arrangementer skal annonceres offentligt, og arrangementerne skal være åbne for alle. Der skal forelægge dokumentation for dette ved afregningen.

  Er der udbetalt for meget i tilskud skal dette beløb tilbagebetales. Regnskabsaflæggelsen skal ske på et særligt afregningsskema.

Kontakt

Kultur og Idræt
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Kultur og Idræt
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

12.04.2018