You are here

Ungepuljen

Unge kan søge om tilskud til aktiviteter for unge

Går du rundt med en god ide om et arrangement for unge? Så er det måske noget, Ungeudvalget kunne tænke sig at støtte - også selvom ideen ikke er helt færdigudviklet, eller du ikke selv kan gennemføre den.

Ungepuljen er til for at samle unge på tværs af interesser, foreningsskel, alder m.m.

Ungepuljen er på 100.000 kr. årligt, og tilskud bevilges af Ungeudvalget.

Ansøgningsfrist

Du kan løbende søge Ungepuljen. Ungeudvalget mødes én gang i starten af hver måned, men det anbefales at søge i god tid inden arrangementet.

Ungepuljen

 • Hvem kan søge?

  Unge, der går rundt med hovedet fuldt af ideer.

 • Hvad kan jeg søge til?

  • Aktiviteter for unge, lavet af unge 
  • Aktiviteter der er til gavn for Roskilde Kommunes unge 
  • Fortrinsvis aktiviteter frem for anskaffelser 
  • Aktiviteter der bringer mennesker og foreninger sammen 
  • Aktiviteter der opfordrer til at udnytte Roskilde Kommunes byrum 
  • Enkeltstående projekter og arrangementer, gerne af tværgående karakter 
  • Til opstart af nye initiativer, men som udgangspunkt ikke til drift af tilbagevendende arrangementer 
  • Først og fremmest arrangementer i offentligt regi. Hvis du alligevel mener dit projekt bør modtage støtte af puljen, trods begrænset offentlig karakter, skal du søge 3 måneder før, så udvalget har mulighed for grundig behandling og vejledning

  Puljen støtter ikke projekter, der har kommercielt sigte eller projekter, der hører under anden lovgivning. Evt. overskud skal tilbagebetales til puljen og kan heller ikke gives til fx velgørende formål. Projekter må ikke være igangsat, inden ansøgningen er behandlet.

  Puljen støtter ikke allerede afholdte udgifter.

 • Hvornår får jeg svar?

  Ungeudvalget holder møde en gang i starten af hver måned. I det omfang det er muligt vil vi gerne have at I præsentere jeres ansøgning på mødet med Ungeudvalget. Ungeudvalget vil kontakte ansøgerne om dette.

  Hvis du vil vide den præcise dato for det kommende møde, er du velkommen til at kontakte kulturkonsulent, Julie Popp Andersen.

  Som hovedregel behandler Ungeudvalget ansøgninger en gang om måneden. Men Ungeudvalget kan hastebehandle ansøgninger, men garanterer ikke svar udenfor det månedlige møde. 

 • Hvor får jeg hjælp og vejledning?

  Kontakt Ungeudvalget eller kulturkonsulent Julie Popp Andersen.

Senest opdateret

21.12.2018