You are here

Voksenlærling

Virksomheder kan få tilskud til voksenlærlinge inden for fagområder med gode beskæftigelsesmuligheder og på områder med mangel på arbejdskraft.

Kommunen kan yde tilskud til en arbejdsgiver, hvis der bliver indgået en uddannelsesaftale om ansættelse som voksenlærling. Som voksenlærling må du ikke i forvejen have en erhvervsuddannelse eller derover. Dette gælder dog ikke, hvis du har en forældet uddannelse (mere end 5 år), eller hvis du har været ledig i mindst 6 eller 9 måneder, afhængig af din alder.

  • Tilskudssatsen er 30 kr. i timen
  • Tilskudsperioden er de første 2 år af uddannelsen
  • Der kan kun gives tilskud til SOSU-elever, der ikke har krav på voksenelevløn efter overenskomsten
  • Uddannelsen skal stå på voksenlærlingelisten på det tidspunkt, uddannelsesaftalen indgås
  • Virksomheden skal selv betale hvad der svarer til mindstelønnen for ufaglærte indenfor faget
  • I skoleperioderne er der mulighed for at få tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Ansøgning om tilskud skal sendes til Jobcenter Roskilde, Jobservice, Rådhusbuen 3, 4000 Roskilde, inden 1 måned efter at du som voksenlærling er påbegyndt din uddannelse. Blanketten finder du på jobnet. Ved ansøgningen skal der vedhæftes eller vedlægges en kopi af uddannelsesaftalen.

Du skal kontakte den relevante erhvervsskole for at få virksomheden godkendt som praktiksted og for at afklare, hvor lang tid du som kommende voksenlærling skal være under uddannelse.

Find de fag og uddannelser, der kan ydes tilskud til her: Fag og uddannelser der kan ydes tilskud til for voksenlærlinge
 
Læs mere på CABIs (Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats) hjemmeside om voksenlærlingeordningen.
 
Kontakt Jobservice på mail jobcenter@roskilde.dk. tlf. 46 31 78 34 for yderligere information.

Kontakt

Job og Kompetencer
Rådhusbuen 3
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 3 1 30 0 0

Senest opdateret

07.11.2018