You are here

ZebraByer

 • Zebraby Viby - Sif Meincke

  Fotograf: Sif Meincke

  Dekorative zebraer pryder landskabet i en rundkørsel i ZebraByen Viby

 • Sommerfest i Æblehaven og Rønnebærparken

  Fotograf: Michelle Rivas

  Humøret var højt, da der var sommerfest i ZebraBydelen Æblehaven og Rønnebærparken

 • Idrætsbiblioteket

  Fotograf: Michelle Rivas

  Der var fart over feltet, da Danmarks første Idrætsbibliotek blev indviet i ZebraBydelen Æblehaven og Rønnebærparken

 • ZebraBy Gundsømagle sikker skolevest

  Fotograf: Palle Gram Jørgensen

  100 trafikveste med zebralogo blev delt ud og skabte god debat om trafiksikkerhed i ZebraBy Gundsømagle

 • Sommerfest i Æblehaven og Rønnebærparken

  Fotograf: Michelle Rivas

  Alle var spændte, da Roskilde Brandvæsen kom på besøg til sommerfesten i ZebraBydelen Æblehaven og Rønnebærparken

 • Zebramøde Æblehaven og Rønnebærparken

  Fotograf: Tine Gomard

  Med jord under neglene og sved på panden har beboere i ZebraBydelen Æblehaven og Rønnebærparken lavet en fælles urtehave, der fungerer som en grøn oase i området

 • ZebraBy Gundsømagle bænke

  Fotograf: Palle Gram Jørgensen

  I ZebraBy Gundsømagle har elever fra Specialcenter Roskilde i samarbejde med Gundsø Tømrer og Snedker lavet fem af "Byens Bænke". Flere er på vej.

ZebraByer handler om sammen at skabe et aktivt lokalsamfund. De første fire ZebraByer kører selv videre med deres aktiviteter, og nu følger Gadstrup og Snoldelev i 2019-2020.

En stribe af gode idéer, en stribe af netværk og naboskab og en stribe af nye aktiviteter på tværs giver til sammen en ZebraBy.

I 2013 startede Gundsømagle som kommunens første ZebraBy, og Viby fulgte kort efter. Så fulgte ZebraBydelen Æblehaven og Rønnebærparken og Dommervænget/Gyvelvej og Ågerup. Seneste skud på stammen er nu Gadstrup og Snoldelev. 

De fem områder er en del af et samskabende og innovativt projekt i Roskilde Kommune.

Vi dyrker mangfoldige ressourcer

Roskilde Kommune indbyder til tæt dialog og udvikler lokale og bæredygtige fællesskaber på tværs af både beboerne og borgere, afdelingsbestyrelser, lokalt forening- kultur og erhvervsliv, frivillige organisationer og et hav af andre spændende aktører. Vi dyrker de mangfoldige ressourcer på tværs af de mange aktører, der er i ethvert lokalsamfund.

Og mens de gode idéer føres ud i livet, lærer vi hinanden at kende!

Efter to år i hvert område er borgere og andre involverede klædt på til selv at videreføre og udvikle de nye fællesskaber og initiativer i lokalområderne.

Vi favner bredt

Målet med ZebraByerne er flere aktive og værdiskabende fællesskaber i lokalsamfundet, som igen skaber mere trivsel og sundhed og ikke mindst aktivt medborgerskab blandt borgerne. Mange mennesker går med en lyst til at gøre noget i deres lokalmiljø, men ved måske ikke lige, hvordan de skal komme i gang med det. Det er dén energi ZebraByerne omfavner og hjælper med at realisere.

Når de nye fællesskaber bliver skabt, bruger vi ressourcerne på innovative måder, og det udvikler sig til tværgående løsninger til gavn for borgerne. To plus to giver fem.

Men hvorfor Zebra?

Zebraens mønster af striber ser for de fleste helt ens ud, men hver enkelt zebra har sin helt unikke sammensætning af sorte og hvide striber. Det siges, at når en flok zebraer bliver angrebet, danner de en cirkel omkring de svageste i flokken for at beskytte dem.

Roskilde Kommunes vision for ZebraByer 2015-2018

 • De 6 målsætninger for ZebraByerne

  Borgerne og kommunen skal i fællesskab udvikle lokalsamfundene i Roskilde Kommune, hvad enten det er mindre bysamfund, eller det er områder i kommunen, hvor der er et fællesskab og fælles identitet, der kan bygges på. Det skal være trygt at leve og bo overalt i kommunen. Med gode fællesskaber, oplevelser og et aktivt foreningsliv, kan vi også ad den vej bekæmpe ensomhed, passiv livsførelse, sociale udfordringer og udstødelse af samfundet. Hvert lokalsamfund skal have mulighed for at skabe sin selvstændige identitet med respekt for eksisterende foreningsliv.

  ZebraBy-projektet har 6 målsætninger:

  • Vi skal sikre fremgang i kommunen, såvel i byer som på landet og vi vil invitere alle eksisterende aktive bysamfund til at blive en del af et ZebraByNetværk. I ZebraByNetværket kan alle bysamfund lærer af hinanden og idéudvikle.
  • Vores bygninger skal bredt set fungere som centre for lokale fællesskaber samtidig med, at byrum og natur skal indbyde til fysiske aktiviteter og fællesskaber.
  • Vi skal styrke lokaldemokratiet og stemmeprocenten skal højnes.
  • Vi skal med nysgerrigheden forrest støtte borgernes sociale engagement og muligheder for selv at etablere og komme indhold i fællesskaberne. Vi gør det umulige muligt.
  • Vi skal nytænke boligformer og bofællesskaber i samarbejde med borgerne.
  • Vi vil et aktivt idræts- og kulturliv for både bredden og eliten, hvor vi inviterer til oplevelser året rundt.

  ZebraBy-projektet er forankret i en politisk følgegruppe for ZebraBy, der fremlægger en årlig status på et byrådsseminar.

Senest opdateret

23.08.2019