You are here

Smid ikke dine brugte batterier i skraldespanden

Dine batterier skader miljøet, hvis de ender i skraldespanden. Til gengæld kan de gøre gavn og nytte, når du afleverer dem korrekt til genanvendelse.

Alle typer batterier skal afleveres til miljørigtig behandling. Batterier er farligt affald, der indeholder miljøskadelige tungmetaller som kviksølv, cadmium, nikkel og bly. Hvis batterierne ender på forbrændingsanlægget, kan nogle af tungmetallerne blive frigjort til luften gennem røgen, når de bliver brændt.

Det gælder også de "skjulte batterier" i fx fødselsdags- og julekort med musik (sorter batteri, elektronik og karton hver for sig) og børnesko, der lyser, når man går. 

Men dine brugte batterier indeholder også værdifulde råstoffer som fx jern og mangan, vi kan bruge igen, når du sorterer og afleverer dem til korrekt.

Sådan kommer du af med dine brugte batterier

 • Hvis du har dine egne affaldsbeholdere, kan du lægge batterierne i en klar plastpose på maks. 4 liter på låget af beholderen til papir og karton.
  Så tager skraldemanden posen med, når han henter dit affald.

 • Hvis du deler affaldsbeholdere med dine naboer, kan du bruge den batteriboks, der er sat op ved ejendommens papirbeholdere.
  Læg kun batterier i boksen – ikke emballage. Er der ikke en batteriboks i ejendommen? Bestil en batteriboks.

 • Genbrugspladsen modtager alle typer batterier.

Følgende steder modtager i øvrigt dine brugte batterier:

 • Biblioteket, Dronning Margrethes Vej 14, 4000 Roskilde
 • Borgerservice, Toftehøjvej 11, 4130 Viby Sjælland
 • Føtex, Butik 41, Ro`s Torv, 4000 Roskilde
 • Føtex, Stationscentret, Jernbanegade 7 A, 4000 Roskilde
 • Kvickly, Algade 51, 4000 Roskilde (ved flaskeautomaten)
 • Kvickly Hyrdehøj, Bygade 6A, 4000 Roskilde
 • Lysmesteren, Skomagergade 25, 4000 Roskilde
 • Min Købmand, Kongebakken 5, 4000 Roskilde
 • MENY, Skomagergade 11, 4000 Roskilde
 • MENY, Himmelevcentret, Himmelev Sognevej 95, 4000 Roskilde
 • MENY, Svogerslevcentret, Svogerslev Hovedgade 78 A, 4000 Roskilde
 • Roskilde Turistbureau, Stændertorvet 1, 4000 Roskilde
 • Superbrugsen, Trekroner Centervej 51, 4000 Roskilde

Hvad sker der med mine batterier bagefter?

Der findes mange forskellige typer batterier, men fælles for batterierne er, at de indeholder metaller som fx bly, zink, jern, kadmium, kviksølv og litium. Metallerne ligger i en væske, der kan transportere energi mellem metallerne. Vi kan genanvende de fleste batterier, men nogle typer skal håndteres på særlige anlæg, så de giftige væsker i batterierne bliver uskadeliggjort.

Ved at opvarme batterierne til 1200 grader C i ca. 20 minutter i en stor beholder, kan man udskille mange af metallerne ved at tilsætte forskellige kemiske stoffer. På den måde kan metallerne samles sammen og bruges igen.

Senest opdateret

09.10.2020