You are here

Vielse

Hvis I vil giftes, skal I udfylde en ægteskabserklæring digitalt her på siden. Det gælder både, hvis vielsen skal foregå i kirken eller på rådhuset

Læs mere om hvad I skal gøre, når I skal giftes.

I skal ansøge enten gennem kommunen eller Familieretshuset. Se her på siden hvilket sted, du skal ansøge. 

I forbindelse med vielsen har I mulighed for at ændre navn. Det kan I også gøre her på siden. 

Vær opmærksom på, at sagsbehandlingstiden for danske statsborgere ligger på ca. 3 uger. Er den ene eller begge parter udenlandske statsborgere, er sagsbehandlingstiden ca. 8 uger. 

OBS: Vielserne afholdes i øjeblikket efter særlig aftale med de enkelte par. Med udgangspunkt i forsamlingsgrænsen kan I desværre ikke medbringe andre gæster ud over de to vidner.

Corona retningslinjer for vielserne i Roskilde Kommune (justeres løbende, som situationen ændrer sig): Læs om vielse og corona

 

Spørgsmål og svar

 • Gælder der andre regler mht. corona?

  Ankomst:

  Vi opfordrer til at brudepar og vidner møder op, så tæt som muligt på den aftalte tid.

  Ved vielse på rådhuset skal I vente uden for hovedindgangen, hvor vi henter jer, da indgangsdørne er låst.

  Sker vielsen i Den Gamle Byrådssal, skal I vente ude på Stændertorvet ved indgangen til tårnet, hvor en medarbejder vil vise jer ind.
  Vi har desværre ikke mulighed for at tilbyde jer ophold indendørs før og efter vielsen. 

  Selskabets størrelse:

  Pga. forsamlingsgrænsen på 5 personer, må der ikke medbringes gæster ud over de to vidner. Giftefogeden, brudeparret og  evt. vielsesmedhjælper tæller også med i forsamlingen.

  Mundbind:

  Da der er krav om at bære mundbind steder, hvor offentligheden har adgang, skal der bæres mundbind ved vielsen. Gæster skal beholde mundbindet på under hele vielsesceremonien. Brudeparret må gerne tage mundbindet af under selve vielsesdelen og evt. fotografering. Giftefogeden bærer ikke mundbind, men det gør vielsesmedhjælper og evt. vidner fra administrationen.

  Rengøring, afstand og symptomer:

  Hvis der udvises symptomer på Covid-19, skal vedkommende ikke møde op til vielsen. Ved aflysning, skriv da til vielse@roskilde.dk

  Salen bliver rengjort efter hver vielse.
  Der vil være kuglepenne til hver enkelt af jer, der skal underskrive i forbindelse med vielsen.
  Der vil også være håndsprit til stede, ligesom vi alle holder god afstand og ikke giver hånd.

   

  Vi beder om, at retningslinjerne respekteres.

   

  Opdateret 06.01.21

 • Hvor skal vi ansøge?

  Uanset hvor I ønsker at blive viet skal I ansøge først.

  Hvis I opfylder et eller flere af nedenstående kriterier skal I ansøge hos bopælskommunen:

  • Begge er danske eller nordiske statsborgere
  • Begge har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark
  • Begge har begge ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne. Læs mere på nyidanmark.dk

  I ansøger digitalt ved selvbetjeningsløsningen på denne side.

  Hvis I opfylder et eller flere af nedenstående kriterier skal I ansøge hos Familieretshuset:

  • Begge eller en af jer er ikke dansk statsborger
  • Begge eller en af jer er ikke statsborger i et andet nordisk land
  • Begge eller en af jer har ikke tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark
  • Begge eller en af jer har ikke ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-opholdsbekendtgørelsen. Læs mere på familieretshusets hjemmeside

   

  Hvis I har ansøgt hos os, men skulle have ansøgt hos Familieretshuset, sender vi jeres ansøgning retur og henviser jer til Familieretshuset.

 • Hvilke dokumenter skal vi aflevere sammen med ægteskabserklæringen?

  Hvis du er født før 1. januar 1960, skal du vedlægge dansk dåbsattest, navneattest eller navnebevis.

  Hvis du er blevet skilt ved en udenlandsk myndighed, skal vi have en kopi af skilsmissedommen. Den skal være oversat til dansk eller engelsk og legaliseret.

  Hvis du er enke eller enkemand, skal du vedlægge skifteretsattest med oplysning om, at fællesboet er skiftet.

  Hvis en af jer eller begge er udenlandske statsborger kan I finde information her.

  Alle dokumenter skal vedhæftes digitalt, når du ansøger.

 • Sagsbehandlingstider

  I kan forvente sagsbehandlingstid på 3-4 uger, efter I har sendt ægteskabserklæringen eller prøvelsesattesten fra anden kommune eller Familieretshuset. Udenlandske statsborgere må forvente ca. 8 ugers sagsbehandlingstid.

  Ønskes vielser primo august måned, er fristen for indsendelse af ægteskabserklæring allerede 1. juni, idet sagsbehandlingstiden i juli er længere.

 • Hvornår og hvor kan vi blive gift?

  I kan blive gift enten ved en borgerlig vielse i egen eller anden kommune, kirkelig vielse eller ved et andet trossamfund.

  Skal I vies i kirken, anden kommune eller ved et andet trossamfund, laver vi en prøvelsesattest til jer. Den får I tidligst fire måneder inden vielsen. Prøvelsesattesten skal I aflevere til præsten eller i den kommune der skal vie jer.

  Skal I vies hos os, får I en aftalebekræftelse på vielsen.

  I Roskilde kommune vier vi på følgende dage:

  • Torsdage og fredage kl. 11.30 på Roskilde Rådhus, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde
  • Lørdage kl. 11.00 i Den gamle byrådssal, Stændertorvet 1, 1. sal, 4000 Roskilde

  Vi foretager ikke vielser i forbindelse med helligdage og lukkedage i forbindelse med helligdage.
  Der kan desværre forekomme andre datoer hvor vi ikke har mulighed for at vie.
  På lukkedagene er der mulighed for aftale om hjemmevielse. Se: Vielse ud over rådhuset.

  I 2020 er det følgende dage: 20. februar, 4. april, 11. april, 1.-2. maj, 9. maj, 21.-23. maj, 5. juni, 1. august og 2. januar 2021. Derudover hele påsken, juli måned og mellem jul og nytår.  
  I 2021 er det følgende dage: 27. marts, 3. april, 30. april, 1. maj, 13. - 15. maj, 22. maj, 5. juni, 23. december, 1. januar 2022.

  Der ud over hele Påsken, juli måned og mellem Jul og Nytår.

  Datoen for vielsen bekræftes først når vi har ægteskabserklæringen. Kan vi ikke imødekomme jeres ønskedato kontakter vi jer.

 • Vielse ud over rådhuset

  I har mulighed for at blive viet ved en af vores tre udendørsvielser. Læs mere om Vielse i det fri.

  Roskilde Kommune har generel tilladelse til at giftefogeder fra andre kommuner må vie her. Tilladelsen gælder ikke vielse i Den Gamle Byrådssal, på rådhuset eller i øvrige administrationsbygninger. Prøvelsen laves stadig i bopælskommunen, med selve vielsespapirerne skal laves i den kommune giftefogeden kommer fra.

  Ønsker I at blive viet ved en hjemmevielse (I jeres hjem eller andet sted) ved byrådsmedlem skal I kontakte os. Husk sagsbehandlingstiden er ca. 3 uger.

  Hvis jeres vielse sker på et offentligt sted, skal I ansøge Vej og Park om tilladelse.

 • Skal vi selv sørge for vidner?

  Som udgangspunkt skal I selv stille to vidner.

  Hvis I ikke selv har mulighed for at stille to vidner, kan vi sørge for vidner torsdag og fredag. Dette skal aftales med os i forvejen. Vælger I vielse en lørdag, har vi kun mulighed for at stille med ét vidne. I skal selv sørge for det andet vidne.

  Send en mail med jeres vidners fulde navn og fulde adresse til vielse@roskilde.dk

 • Hvordan ændrer jeg navn på bryllupsdagen?

  Navneændringer er gratis i forbindelse med vielse. Hvis du ønsker navneændring, skal du trykke på "Søg om navneændring på bryllupsdagen" her på siden og sende den til dit bopælssogn. Sognet er navnemyndighed og vil behandle din ansøgning.

  Vielsesmyndigheden får automatisk besked om navneændringen, så den fremgår af vielsesattesten.

  Navneændring i forbindelse med vielse eller er gratis ved vielsen og de tre efterfølgende måneder.

  Læs mere om navneændring på borger.dk

 • Kan vi blive gift på Roskilde selvom vi ikke bor i kommunen?

  I kan godt blive viet i Roskilde kommune, selv om I ikke bor her.

  Ægteskabserklæringen sender I til jeres bopælskommune, som vil lave en prøvelsesattest til jer.

  Prøvelsesattesten sender I til os med besked om ønsket vielsesdato, evt. navneændring og navne og adresser på to vidner som vil overvære jeres vielse.

 • Vi skal giftes i udlandet

  Uanset om I er danske statsborger bosiddende i udlandet og ønsker en vielse der, eller om I tager til udlandet og bliver viet, vil de lokale myndigheder kræve et bevis for, at I kan gifte jer i forhold dansk lov.

  Vi kan udstede en ægteskabsattest som oplyser for udenlandske myndigheder, at du /I ifølge dansk lov har ret til at indgå ægteskab.

  I får en ægteskabsattest ved at ansøge her: Ansøgning om vielse.

  Attesten skal muligvis legaliseret i Udenrigsministeriet. Husk at undersøge med vielseslandet om de kræver en legalisering. Attesten skal I selv sørge for at få legaliseret.

  Vær opmærksom på, at der er ca. 3 ugers sagsbehandlingstid på ægteskabsattester.

Kontakt

Vielse
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

06.01.2021