You are here

Vielse

Hvis I vil giftes, skal I udfylde en ægteskabserklæring digitalt her på siden. Det gælder både, hvis vielsen skal foregå i kirken eller på rådhuset.

Skal I vies i kirken eller anden kommune, laver vi en prøvelsesattest til Jer. Den får I tidligst fire måneder inden vielsen. Prøvelsesattesten skal I aflevere til præsten eller i den kommune der skal vie Jer.
Skal I vies hos os, får I en aftalebekræftelse på vielsen.

I kan forvente sagsbehandlingstid på 3-4 uger, efter I har sendt ægteskabserklæringen.

Udenlandske statsborgere, der ønsker vielse her, må forvente ca. 8 ugers sagsbehandlingstid.

I forbindelse med vielsen har I mulighed for at ændre navn. Det kan I også gøre her på siden. Det er gratis at ændre navn i forbindelse med vielsen og de tre efterfølgende måneder.

Ønskes vielser primo august måned, er fristen for indsendelse af ægteskabserklæring allerede 1. juni, idet der er ferieafvikling i juli måned, hvor sagsbehandlingstiden må forventes at være længere.

Vielser i Roskilde kommune sker på følgende tidspunkter:

 • Torsdage kl. 11.30 og kl. 16.00 på Roskilde Rådhus
 • Fredage kl. 11.30 på Roskilde Rådhus.
 • Lørdage kl. 11.00 i Bryllupssalen på Stændertorvet.

Vi foretager ikke vielser i forbindelse med helligdage og lukkedage i forbindelse med helligdage.
I 2018 er det følgende dage: 31. marts, 28. april, 10.-12. maj, 19. maj, hele juli måned og mellem jul og nytår.

Spørgsmål og svar

 • Hvilke dokumenter skal vi aflevere sammen med ægteskabserklæringen?

  Alle dokumenter skal vedhæftes digitalt, når du ansøger.

  Hvis du er født før 1. januar 1960, skal du vedlægge dansk dåbsattest, navneattest eller navnebevis. Er du udlænding og har fået dansk statsborgerskab, skal du vedlægge indfødsretsbevis eller dansk pas. Er du født eller døbt i udlandet, skal du vedlægge pas.

  Hvis du er fraskilt, behøver du som udgangspunkt ikke at vedlægge dokumentation for dette, da det vil fremgå af CPR-registret. Hvis du er blevet skilt ved en udenlandsk myndighed, er der særlige regler. Kontakt Borgerservice for mere information.

  Hvis du er enke eller enkemand, skal du vedlægge skifteretsattest med oplysning om, at fællesboet er skiftet. I tvivlstilfælde er du meget velkommen til at kontakte Borgerservice.

  Hvis du er udenlandsk statsborger, skal du vedlægge pas og bevis for lovligt ophold i form af opholdstilladelse, visum eller indrejsestempel. Er du født i Danmark, skal du også vedlægge dåbsattest, navneattest eller navnebevis og en civilstandsattest fra hjemlandet.

 • Hvornår og hvor kan vi blive gift?

  Du kan blive gift enten ved en borgerlig eller en kirkelig vielse.

  I kan blive gift disse dage:

  • Torsdage kl. 11.30 og kl. 16.00 samt Fredage kl. 11.30 på Roskilde Rådhus, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde
  • Lørdage kl. 11.00 i Bryllupssalen, Stændertorvet 1, 1. sal, 4000 Roskilde
  • Læs om vielser i det fri.

  I kan aftale en dato med Borgerservice, når I har udfyldt den digitale ægteskabserklæring. Vær opmærksom på, at datofeltet i den digitale ægteskabserklæring er en ønskedato, som ikke er bindende. Vielsestidspunktet er først bindende, når I modtager skriftlig bekræftelse fra Borgerservice. Det er også muligt at blive gift i en anden kommune end jeres bopælskommune.

  En kirkelig vielse kan foregå enten i Folkekirken eller i et godkendt trossamfund, når enten du eller din partner er medlem af Folkekirken eller trossamfundet. I skal aflevere en prøvelsesattest til præsten eller den kommune, der skal vie jer. Det er Borgerservice, der udsteder prøvelsesattesten, efter I har sendt en ægteskabserklæring. Vær opmærksom på, at prøvelsesattesten kan blive for gammel. I skal derfor sørge for at sende den højst fire måneder inden vielsen.

  Det er muligt at blive viet af en giftefoged fra en anden kommune end Roskilde Kommune. Tilladelsen gælder ikke vielse i Bryllupssalen, på rådhuset og i øvrige administrationsbygninger.  Det kræver, at Roskilde Kommunes Byrådssekretariat giver tilladelse til giftefogeden først. Ud over at udfylde ægteskabserklæringen, skal I kontakte den giftefoged, I ønsker, og bede ham eller hende om at kontakte Roskilde Byrådssekretariat.

 • Hvordan foregår vielsen på Roskilde Rådhus?

  Vielsen starter det tidspunkt, der står på jeres bekræftelse fra Borgerservice. Derfor skal både par og gæster møde 10 minutter før i forlokalet til Bryllupssalen eller på Rådhuset. Her venter ofte også andre par og deres gæster på at blive viet. I vil blive kaldt ind til selve vielsen, når det er jeres tur.

  Selve vielsen tager fem minutter. Når I kommer ind i Bryllupssalen eller Byrådssalen, byder giftefogeden velkommen og læser vielsesritualet. I siger ja til hinanden og underskriver sammen med jeres vidner. Så får I udleveret jeres vielsesattest og en gave fra Byrådet. Bagefter er det muligt at tage billeder.

 • Skal vi selv sørge for vidner?

  Som udgangspunkt skal I selv stille to vidner. Send en mail med jeres vidners fulde navn og fulde adresse til vielse@roskilde.dk

  Hvis I ikke selv har mulighed for at stille to vidner, kan Borgerservice sørge for vidner om torsdagen eller fredagen. Dette skal aftales med Borgerservice i forvejen. Vælger I vielse en lørdag, kan administrationen kun stille med ét vidne, og I skal selv sørge for det andet vidne. Skriv til vielse@roskilde.dk, hvis I gerne vil aftale nærmere om vidner stillet af Borgerservice.

 • Hvordan ændrer jeg navn på bryllupsdagen?

  Navneændringer er gratis i forbindelse med vielse. Hvis du ønsker navneændring, skal du trykke på "Søg om navneændring på bryllupsdagen" her på siden og sende den til dit bopælssogn. Sognet er navnemyndighed og vil behandle din ansøgning.

  Vielsesmyndigheden får automatisk besked om navneændringen, så den fremgår af vielsesattesten.

  Navneændring i forbindelse med vielse eller er gratis ved vielsen og de tre efterfølgende måneder.

  Læs mere om navneændring på borger.dk

 • Kan jeg blive gift, hvis jeg er under 18 år?

  Er du under 18 år, må du ikke gifte dig, medmindre dine forældre og kommunen tillader det.

  Kontakt Borgerservice for at få mere at vide.

 • Kan vi blive gift på Roskilde Rådhus, selvom vi ikke bor i Roskilde Kommune?

  Hvis I ikke bor i Roskilde Kommune men gerne vil giftes på Roskilde Rådhus, skal I kontakte den kommune, I har bopæl i og få udstedt en prøvelsesattest. Prøvelsesattesten skal I sende til:

  Roskilde Kommune, Borgerservice, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde

  Hvis I bor i hver jeres kommune, kan I selv vælge, hvor I vil have prøvelsesattesten udstedt. I behøver kun at få den udstedt af én af jeres kommuner.

 • Kan jeg blive gift med en ikke-dansk statsborger?

  Hvis din kommende ægtefælle ikke er dansk statsborger, er der nogle særlige regler, I skal være opmærksomme på, hvis I ønsker at gifte jer.

  Læs mere om vielse, hvor den ene eller begge parter ikke er dansk statsborger

Kontakt

Borgerservice
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

08.06.2018