You are here

Vielse

BORGERSERVICE ER LUKKET PGA. SMITTEFARE

BORGERSERVICE ER LUKKET

Alle vielser t.o.m den 13. april er aflyst.

Hvis du skal i kontakt med Borgerservice, så læs mere om hvordan du kommer i kontakt med os her, hvor der løbende opdateres om lukningen.

I nødstilfælde kan du kontakte os på tlf. 46313000 mellem kl. 8-15 mandag - onsdag, kl. 10-17 torsdag og kl. 10-14 fredag.

 

I skal ansøge enten gennem kommunen eller Familieretshuset. Se her på siden hvilket sted, du skal ansøge.

I forbindelse med vielsen har I mulighed for at ændre navn. Det kan I også gøre her på siden.

Vær opmærksom på, at sagsbehandlingstiden for danske statsborgere ligger på ca. 3 uger. Er den ene eller begge parter udenlandske statsborgere, er sagsbehandlingstiden ca. 8 uger.

Spørgsmål og svar

 • Hvor skal vi ansøge?

  Uanset hvor I ønsker at blive viet skal I ansøge først.

  Hvis I opfylder et eller flere af nedenstående kriterier skal I ansøge hos bopælskommunen:

  • Begge er danske eller nordiske statsborgere
  • Begge har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark
  • Begge har begge ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne. Læs mere på nyidanmark.dk

  I ansøger digitalt ved selvbetjeningsløsningen på denne side.

  Hvis I opfylder et eller flere af nedenstående kriterier skal I ansøge hos Familieretshuset:

  • Begge eller en af jer er ikke dansk statsborger
  • Begge eller en af jer er ikke statsborger i et andet nordisk land
  • Begge eller en af jer har ikke tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark
  • Begge eller en af jer har ikke ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-opholdsbekendtgørelsen. Læs mere på familieretshusets hjemmeside

   

  Hvis I har ansøgt hos os, men skulle have ansøgt hos Familieretshuset, sender vi jeres ansøgning retur og henviser jer til Familieretshuset.

 • Hvilke dokumenter skal vi aflevere sammen med ægteskabserklæringen?

  Hvis du er født før 1. januar 1960, skal du vedlægge dansk dåbsattest, navneattest eller navnebevis.

  Hvis du er blevet skilt ved en udenlandsk myndighed, skal vi have en kopi af skilsmissedommen. Den skal være oversat til dansk eller engelsk og legaliseret.

  Hvis du er enke eller enkemand, skal du vedlægge skifteretsattest med oplysning om, at fællesboet er skiftet.

  Hvis en af jer eller begge er udenlandske statsborger kan I finde information her.

  Alle dokumenter skal vedhæftes digitalt, når du ansøger.

 • Sagsbehandlingstider

  I kan forvente sagsbehandlingstid på 3-4 uger, efter I har sendt ægteskabserklæringen eller prøvelsesattesten fra anden kommune eller statsforvaltningen. Udenlandske statsborgere må forvente ca. 8 ugers sagsbehandlingstid.

  Ønskes vielser primo august måned, er fristen for indsendelse af ægteskabserklæring allerede 1. juni, idet sagsbehandlingstiden i juli er længere.

 • Hvornår og hvor kan vi blive gift?

  I kan blive gift enten ved en borgerlig vielse i egen eller anden kommune, kirkelig vielse eller ved et andet trossamfund.

  Skal I vies i kirken, anden kommune eller ved et andet trossamfund, laver vi en prøvelsesattest til jer. Den får I tidligst fire måneder inden vielsen. Prøvelsesattesten skal I aflevere til præsten eller i den kommune der skal vie jer.

  Skal I vies hos os, får I en aftalebekræftelse på vielsen.

  I Roskilde kommune vier vi på følgende dage:

  • Torsdage og fredage kl. 11.30 på Roskilde Rådhus, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde
  • Lørdage kl. 11.00 i Den gamle byrådssal, Stændertorvet 1, 1. sal, 4000 Roskilde

  Vi foretager ikke vielser i forbindelse med helligdage og lukkedage i forbindelse med helligdage.
  Der kan desværre forekomme andre datoer hvor vi ikke har mulighed for at vie.
  På lukkedagene er der mulighed for aftale om hjemmevielse med byrådsmedlem. Se: vielse udover rådhuset.

  I 2019 er det følgende dage: 13. april, 17. - 18. maj, 30. maj - 1. juni, 8. juni og 15. juni. Derudover og hele påsken, juli måned og mellem jul og nytår.

  I 2020 er det følgende dage: 20. februar, 4. april, 11. april, 1.-2. maj, 9. maj, 21.-23. maj, 5. juni, 1. august og 2. januar 2021. Derudover hele påsken, juli måned og mellem jul og nytår.  

  Datoen for vielsen bekræftes først når vi har ægteskabserklæringen. Kan vi ikke imødekomme jeres ønskedato kontakter vi Jer.

 • Vielse ud over rådhuset

  I har mulighed for at blive viet ved en af vores tre udendørsvielser. Læs mere om Vielse i det fri.

  Ønsker I at blive viet ved en hjemmevielse (i jeres hjem eller i et offentligt sted) skal I selv kontakte et byrådsmedlem og lave en aftale. Når I har aftalen med byrådsmedlemmet, skal I give os besked om tid, sted og hvilket byrådsmedlem I har aftalen med. I skal også indsende den digitale ægteskabserklæring - husk sagsbehandlingstiden er på 3-4 uger. Her finder du listen over byrådsmedlemmerne.

  Det er også muligt at blive viet af en giftefoged fra en anden kommune end Roskilde Kommune. Tilladelsen gælder ikke vielse i Den Gamle Byrådssal, på rådhuset eller i øvrige administrationsbygninger. Prøvelsen laves stadig i bopælskommunen, med selve vielsespapirerne skal laves i den kommune giftefogeden kommer fra.

  Roskilde Kommune har generel tilladelse til at giftefogeder fra andre kommuner må vie her.

  Hvis jeres vielse sker på et offentligt sted, skal I ansøge Vej og Park om tilladelse.

 • Skal vi selv sørge for vidner?

  Som udgangspunkt skal I selv stille to vidner.

  Hvis I ikke selv har mulighed for at stille to vidner, kan vi sørge for vidner torsdag og fredag. Dette skal aftales med os i forvejen. Vælger I vielse en lørdag, har vi kun mulighed for at stille med ét vidne. I skal selv sørge for det andet vidne.

  Send en mail med jeres vidners fulde navn og fulde adresse til vielse@roskilde.dk

 • Hvordan ændrer jeg navn på bryllupsdagen?

  Navneændringer er gratis i forbindelse med vielse. Hvis du ønsker navneændring, skal du trykke på "Søg om navneændring på bryllupsdagen" her på siden og sende den til dit bopælssogn. Sognet er navnemyndighed og vil behandle din ansøgning.

  Vielsesmyndigheden får automatisk besked om navneændringen, så den fremgår af vielsesattesten.

  Navneændring i forbindelse med vielse eller er gratis ved vielsen og de tre efterfølgende måneder.

  Læs mere om navneændring på borger.dk

 • Kan vi blive gift på Roskilde selvom vi ikke bor i kommunen?

  I kan godt blive viet i Roskilde kommune, selv om I ikke bor her.

  Ægteskabserklæringen sender I til jeres bopælskommune, som vil lave en prøvelsesattest til jer.

  Attesten sender I til os med besked om ønsket vielsesdato, evt. navneændring og navne og adresser på to vidner som vil overvære jeres vielse.

 • Vi skal giftes i udlandet

  Uanset om I er danske statsborger bosiddende i udlandet og ønsker en vielse der, eller om I tager til udlandet og bliver viet, vil de lokale myndigheder kræve et bevis for, at I kan gifte jer i forhold dansk lov.

  Vi kan udstede en ægteskabsattest som oplyser for udenlandske myndigheder, at du /I ifølge dansk lov har ret til at indgå ægteskab.

  I får en ægteskabsattest ved at ansøge her: Ansøgning om vielse.

  Attesten skal muligvis legaliseret i Udenrigsministeriet. Husk at undersøge med vielseslandet om de kræver en legalisering. Attesten skal I selv sørge for at få legaliseret.

  Vær opmærksom på, at der er ca. 3 ugers sagsbehandlingstid på ægteskabsattester.

Kontakt

Borgerservice
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

25.03.2020