You are here

Plejeboliger og plejehjem

Plejeboliger og plejehjem er et tilbud til borgere, der har et stort behov for pleje og omsorg. Samtidig er det et tilbud til borgere, der ikke på forsvarlig vis kan blive i eget hjem.

Hvordan søger jeg?

Du søger om plejebolig/plejehjem ved at henvende dig til Myndighedsservice. Du kan enten skrive en sikker mail med dine kontaktoplysninger eller ringe til din visitator mellem 8.30 og 9.30.

Sagsbehandleren besøger dig derefter i din nuværende bolig, hvor selve ansøgningen bliver underskrevet.

Kriterier

Ved besøget foretager sagsbehandleren en behovsvurdering, som rent praktisk betyder en gennemgang af følgende områder:

 • Sociale forhold
 • Fysiske/helbredsmæssige forhold
 • Psykiske forhold
 • Boligens indretning og fremtidigt boligbehov
 • Netværk
 • Formål med boligskift
 • Oplysninger fra andre instanser fx lægelige udtalelser

Du skal i videst muligt omfang hjælpe med oplysninger til afgørelsen. På baggrund af oplysningerne udarbejder sagsbehandleren en indstilling til beslutning i Visitationsudvalget.

Du er meget velkommen til at invitere en pårørende eller bekendt (bisidder) med til samtalen.

Hvad er forskellen på plejehjem og plejebolig?

Plejeboliger og plejehjem er boligtilbud til borgere med særligt behov for pleje og omsorg.

Plejehjem er boliger opført efter Serviceloven, og er typisk mindre boliger med et rum.

Plejeboliger er opført efter Lov om almene boliger, og boligerne er typisk større end i plejehjem.

Der er ikke forskel med hensyn til den pleje og omsorg, der bliver tilbudt.

Spørgsmål og svar

 • Kan jeg få en plejebolig/plejehjem?

  Der bliver altid foretaget en konkret og individuel vurdering af din situation, inden der tages stilling til, om du kan komme i betragtning til plejebolig/plejehjem.

  Nedenstående kriterier vil indgå i den individuelle vurdering:

  • Du skal have behov for observation og/eller hjælp døgnet rundt.
  • Dit behov for hjælp skal ikke kunne dækkes i din nuværende bolig.
  • Du er ude af stand til, eller har svært ved, at tage hånd om egne behov og kan dermed ikke på betryggende vis bo alene.
  • Du kan ikke tilkalde hjælp ved akut opstået behov.
  • Du har i din nuværende bolig ikke mulighed for at anvende de hjælpemidler, du har brug for.
 • Hvad sker der når min ansøgning er behandlet?

  En administrativ medarbejder sender en skriftlig afgørelse til dig efter behandling af din ansøgning. Afgørelsen indeholder:

  • En skriftlig begrundelse for afgørelsen
  • Hvilken medarbejder, du kan kontakte vedrørende afgørelsen
 • Er der venteliste - og hvad med plejeboliggarantien?

  Der er venteliste, og ventelisten kan ses i faktaboksen nedenfor.

  Ventelisten fungerer efter følgende principper:

  • Borgere, der vurderes at have det største behov for plejebolig/plejehjem, bliver tilbudt bolig først
  • Har 2 borgere det samme behov vil den borger, der har stået længst på ventelisten, få anvist den ledige bolig..

  Det er muligt på ansøgningen til plejebolig/plejehjem at ønske et bestemt plejecenter. Der vil blive taget hensyn til dit ønske, men det kan ske, at du ikke i første omgang får dit ønske opfyldt.

  Hvis hjemmeplejen ikke på forsvarlig vis kan varetage plejen i dit eget hjem, eller hvis du er indlagt på sygehuset og ikke kan komme hjem i ventetiden, kan du midlertidigt blive nødt til at flytte ind i den anviste bolig. Efterfølgende kan du ansøge om flytning til det ønskede plejecenter.

  Hvis du vælger at søge en bolig i alle plejecentre, er du garanteret en bolig indenfor 2 måneder. Hvis du søger en bolig på et bestemt plejecenter, kan der gå længere tid.

 • Hvor kan jeg få mere at vide om plejecentrene, og hvor er de?

  Nedenfor er der links til hjemmesiderne for plejecentrene i Roskilde Kommune. På hjemmesiderne er der kontaktoplysninger til de enkelte plejecentre. Myndighedsservice visiterer til plejecentrene.

  Kommunale plejecentre

  Plejecenter Hyrdehøj
  Plejecenter Bernadottegården
  Plejecenter Gundsø
  Plejecenter Kastanjehaven
  Plejecenter Kristiansminde
  Plejecenter Oasen
  Plejecenter Sct. Jørgensbjerg
  Plejecenter Toftehøjen
  Plejecenter Trekroner

  Maden til plejeboligerne leveres af Madservice.

  Private plejeboliger

  Margrethe Hjemmet
  Himmelev Gl. Præstegård

  Plejeboligerne på kort

  På kortet nedenfor kan du søge på din adresse, og dermed se hvilke plejeboliger/plejehjem, der ligger tæt på dig. Du kan også søge på plejecentrets navn.

   
 • Hvor er der demensboliger?

  Demensboliger er et tilbud til borgere, der har behov for et særligt botilbud på grund af demens eller en demenslignende sygdom. Demenssygdommen skal være diagnosticeret eller udredning være igangsat. Kommunen foretager altid en konkret og individuel vurdering af din situation, inden der tages stilling til, om du kan komme i betragtning til en demensbolig.

  I Roskilde Kommune er der demensboliger på følgende plejecentre:

  Plejecenter Gundsø
  Plejecenter Kristiansminde
  Plejecenter Oasen

 • Er der plads til min ægtefælle?

  Retten til frit valg omfatter ret til, at en ægtefælle, samlever eller registreret partner fortsat kan indgå i husstanden, hvis borgeren med behov for plejebolig/plejehjem ønsker det. Tilbuddet der gives til en borger skal i givet fald være egnet til 2 personer. Hvis borgeren der er anvist plejebolig/plejehjem dør, har den efterlevende ægtefælle m.v. ret til at blive boende i boligen, så længe pågældende måtte ønske dette.

  I Roskilde Kommune er der ægtefælleboliger på følgende plejecentre:

  Plejecenter Gundsø
  Plejecenter Kristiansminde
  Plejecenter Sct. Jørgensbjerg

 • Hvad koster det at bo i plejebolig/plejehjem?

  Servicepakke

  På plejecentrene er der en servicepakke, som beboerne skal betale.

  Pr. måned 2020

  • Leje og vask/vask af eget linned 181,00 kr.
  • Vask af privat beklædning 181,00 kr.
  • Leje og vask af håndklæder/vask af egne håndklæder 80,00 kr.
  • Toiletartikler 113,50 kr.
  • Rengøringsartikler og vinduespolering 109,00 kr.
  • Rengøringsartikler (uden vinduespolering) - gælder for Toftehøjen og Kristiansminde 81,50 kr.
  • Mad - fuld forplejning 3,759,00 kr.

  Se alle takster på det sociale område

  Husleje i plejehjem

  Plejehjem er opført efter Serviceloven.

  Huslejebetaling for plejehjemmene fastsættes en gang årligt på grundlag af budgetterne for det kommende år, tillagt 10 % af ejendomsvurderingen. Huslejebetalingen afhænger af boligens størrelse.

  Huslejebetalingen er indtægtsbestemt, og varierer derfor fra beboer til beboer.

  Der kan ikke søges om boligydelse til boliger på plejehjem.

  Kontakt Voksenservice for yderligere information om huslejen på plejehjem

  Husleje i almene plejeboliger

  Plejeboliger er opført som lejelejligheder efter lov om almene boliger.

  Huslejen fastsættes årligt på baggrund af de løbende udgifter og afsættelser til vedligeholdelse. Udgifter og indtægter skal svare til hinanden. Huslejen afhænger af boligens størrelse.

  Beboerne i almene plejeboliger kan ansøge om boligydelse. Såfremt en beboer modtager boligydelse, vil den reelle huslejebetaling falde.

 • Hvad nu hvis jeg vil klage over afgørelsen?

  Du kan klage over afslag på boligansøgning til Myndighedsservice.

  Efter du har haft mulighed for at belyse din ansøgning yderligere, vil visitationsudvalget i Myndighedsservice genvurdere din ansøgning. 

  Hvis afgørelsen fastholdes, sender Myndighedsservice din klage videre til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen træffer herefter endelig afgørelse.

Venteliste opgjort pr. 21. oktober 2020

Her kan du se den aktuelle venteliste til plejeboliger.

Roskildeborgere (opgjort ud fra borgernes 1. prioritet)

Plejeboliggarantien: 1

3 afventer ønsker

7 ønsker Hyrdehøj

3 ønsker Bernadottegården

3 ønsker Toftehøjen

2 ønsker Himmelev Gl. Præstegård

3 ønsker Margrethe Hjemmet

3 ønsker Kastanjehaven

3 ønsker Sct. Jørgensbjerg

3 ønsker ægteparbolig 

4 ønsker Gundsø Omsorgscenter (heraf 2 til demensplejebolig)

7 ønsker Kristiansminde (heraf 5 til demensplejebolig)

1 ønsker Asterscentret (demensplejebolig)

1 ønsker Oasen (demensplejebolig)

3 afventer ønsker (demensplejebolig)

I alt 47 borgere, heraf 12 til demensplejebolig

Borgere fra andre kommuner (opgjort ud fra borgernes 1. prioritet)

Plejeboliggarantien: 2 

2 afventer ønsker

1 ønsker Hyrdehøj

1 ønsker ægteparbolig

5 ønsker Kristiansminde (heraf 4 til demensplejebolig)

1 ønsker Gundsø Omsorgscenter (demensplejebolig)

1 ønsker Oasen (demensplejebolig)

I alt 13 borgere, heraf 6 til demensplejebolig.

Kontakt

Myndighedsservice
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

14.01.2021