You are here

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 31 30 00

Leder: Katrine Schjelde-Philipsen

I Myndighedsservice er ansat 12 visitatorer, 6 udskrivningskoordinatorer, 1 flowkoordinator og 3 administrative medarbejdere.

Visitatorer træffes telefonisk mellem kl. 8.30 og 9.30.

Sikker post til Myndighedsservice (kræver NemID)

Boliggruppen har telefontid mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 9.00 – 11.00. Telefonen er lukket torsdag.

Visitatorerne

Visitatorerne visiterer borgere der har behov for

Der visiteres ud fra servicelovens § 83 og § 86Sundhedslovens § 140 varetages i Træningsafsnittet.

Endvidere udarbejdes der boligansøgninger til

Visitationsudvalget har kompetencen i forhold til bevillinger til ældre- og handicapegnede boliger samt plejeboliger.

Udskrivningskoordinatorerne varetager særligt planmøder og udskrivningskonferencer på sygehusene.