You are here

Tilladelser på vejarealer

Her kan du finde oplysninger om, hvordan du søger om tilladelse til at benytte vejarealer.

Tilladelser til at benytte vejarealer bliver givet i overensstemmelse med Vejlovens § 73, 80 og 81.

§ 73 handler om, at vejbestyrelsen/kommunen skal give tilladelse, når du vil arbejde i eller på offentligt vejareal - f.eks. ved opgravning.

§ 80 og 81 handler om, at vejbestyrelsen/kommunen skal give tilladelse, når du vil benytte offentligt vejareal til varig eller midlertidig anbringelse af bl.a. stillads, lift, container, affald, materiel, skurvogne, skilte, køretøjer med henblik på salg eller udlejning mv. - det bliver også kaldt "Særlig råden over vejareal".

Støjende og vibrerende aktiviteter må kun ske inden for dette tidsrum:

Hverdage mellem 7:00-18:00 og lørdag 7:00-14:00

http://roskilde.dk/miljoehensyn-ved-byggeri-og-anlaeg

Hvis der skal udføres arbejde uden for dette tidsrum skal der søges her:

Kontakt

Miljø
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Miljø og Byggesag
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00
 
 
Læs mere om vejloven.

Få mere at vide om

 • Arrangementer på vejareal

  Roskilde Kommune kan bl.a. give lov til at bruge vejarealer til:

  • Oplysende virksomhed
  • Optræden
  • Teater og musik
  • Agitation
  • Demonstration
  • Vejfester

  Hvis du vil holde et arrangement på en af kommunens pladser eller veje, skal du først søge om tilladelse til det.

  Gå til digitalt skema her. Veje og Grønne områder kontakter dig efterfølgende.

  Kontakt

  Veje og Grønne områder på veje@roskilde.dk, tlf. 46 31 37 04.

  arrangørguiden kan du hente information om at planlægge og afholde et arrangement.

 • Mobilscene

  Veje og Grønne områder har en mobilscene, som kommunens lokale foreninger og organisationer kan leje.

  I arrangørguiden kan du læse om hvordan du kan leje den, pris m.v..

 • Gravetilladelse

  Hvordan får jeg en tilladelse til at grave?

  Ledningsejere skal søge om tilladelse til at grave via dette link til et elektronisk skema. På skærmen bliver vist et billede, hvor du kan indtaste ledningsejeren, adresse, hvilken entreprenør m.m.

  Det er vilkår at gravearbejdet udføres i henhold til:

  Færdigmelding af gravearbejder

  Når du er færdig med gravearbejdet, kan du Færdigmelde gravearbejde.

  Yderligere oplysninger

  Ved gravearbejder skal du være opmærksom på, at det er ledningsejerens ansvar:

  Du kan finde ledningsejere på Ledningsejerregistret LER.

  Hvem giver tilladelsen?

  • På kommunale veje, stier, fortove og rabatter og private fællesveje i byzonen er det kommunen.
  • På private veje i landzonen er det private ejere.
  • På motorveje og statsveje er det Vejdirektoratet.

  Kommunen kan bestemme, hvor i vejen nye ledningsanlæg skal være.

  Kommunen kontrollerer ledningsejernes arbejder.

 • Ophængning af plakater

  Hvert år er der mange offentlige arrangementer i Roskilde Kommune.

  I arrangørguiden - praktiske ting kan du læse hvor og hvordan du kan hænge plakater op langs veje, som arrangør af et offentlig arrangement.

 • "Særlig råden over vejareal" - stillads, lift, container m.m.

  Hvis du vil opsætte container, stillads og lignende - varigt eller midlertidigt - på offentligt vejareal, skal du søge om tilladelse til dette.

  Tilladelse til opsætning af container, stillads og lignende i offentlig rum.

  Yderligere oplysninger

  Ved arbejder på offentligt vejareal, skal du være opmærksom på, at det er brugerens/ansøgerens ansvar:

  • at overholde reglerne for afspærring og afmærkning,
  • at sørge for, at trafikken afvikles med færrest mulige gener,
  • at orientere beboere på vejen og grundejerforening om større arbejder,
  • at orientere ejer af vejen på private fællesveje skriftligt mindst 3 dage inden arbejdet starter.

  Hvem giver tilladelsen?

  • På kommunale veje, stier, fortove og rabatter og private fællesveje i byzonen er det kommunen.
  • På private veje i landzonen er det private ejere.
  • På motorveje og statsveje er det Vejdirektoratet.

  Kommunen kan bestemme, hvor på vejen og hvornår der må arbejdes.

  Kommunen fører tilsyn med arbejder på vejen.

 • Regler for gader og torve i Roskilde midtby

  Roskilde Kommunes Teknik og Miljøudvalg har vedtaget et sæt regler for gader og torve i Roskilde midtby, som er tiltrådt af Politidirektøren i Midt- og Vestsjælland.

  Reglerne gælder for alle gader og torve i Roskilde midtby og der er specielle forhold for Skomagergade, Karen Olsdatters Stræde, Gullandsstræde, Algade, Sankt Ols Gade, Rosenhavestræde, Hersegade, Sankt Peders Stræde, Lille Gråbrødrestræde og Biblioteksgangen, Stændertorvet og Hestetorvet.

  Reglerne handler om:

  • Gadernes indretning og anvendelse
  • Udstilling på gadearealer
  • Udstilling i gågadestykket
  • Fortovsrestauranter i Roskilde Kommune
  • Arrangementer på vejarealer
  • Torvehandel/stadehandel
  • Vedligeholdelse af gadearealet

  Download Regler for gader og torve i Roskilde midtby gældende fra 1. april 2013.

Senest opdateret

06.02.2020