You are here

Ved du, hvor farligt dit affald er?

Hvis dit affald er skadeligt for mennesker, natur eller miljø, skal du aflevere det på genbrugspladsen eller i en forretning, som tager imod det.

Du kan genkende farligt affald på det faresymbol, der ofte er på emballagen. Det kan fx være på maling, sprøjtegifte, spraydåser og kemikalier. Men ofte fremgår det ikke tydeligt, at produktet indeholder farlige og miljøskadelige stoffer. Det gælder fx produkter som olie, medicin, elektronik og kanyler. 

Produkter, der skal sorteres som farligt affald, er ikke nødvendigvis skadelige, når du bruger dem. Men de kan skade natur og mennesker, hvis vi ikke behandler dem rigtigt, når de ender som affald.

Affald er farligt, hvis det er

 • brandfarligt eller kan eksplodere
 • sundhedsskadeligt - både for dig selv og for andre
 • miljøskadeligt for dyr, planter, fisk og fugle i naturen
 • fra hospitaler, da det kan indeholde sygdomme

Læs mere om typer af farligt affald nederst på siden. Er du i det mindste tvivl, om dit affald skal sorteres som farligt affald, er du mere end velkommen til at sende en e-mail til affaldoggenbrug@roskilde.dk eller ringe på tlf. 46 31 30 00.

Sådan afleverer du farligt affald

Aflever det farlige affald i den beholder eller emballage, du har købt produktet i. Alternativt kan du skrive på din egen beholder, hvad den indeholder. Undgå at blande forskelligt affald.

Når du afleverer det på genbrugspladsen, skal du gøre personalet opmærksom på, hvad du afleverer. Så kan I sammen sikre, at det farlige affald ender det rigtige sted og bliver behandlet forsvarligt.

Nogle typer farligt affald kan du aflevere i forskellige butikker i Roskilde Kommune. Se herunder, hvad du kan aflevere til hvem.

Elsparepærer og lysstofrør

Elsparepærer og lysstofrør indeholder kviksølv, der er farligt for mennesker og miljø. Du må derfor ikke smide dem i skraldespanden.

Du kan komme af med brugte elsparepærer og lysstofrør i udvalgte forretninger eller på genbrugspladserne.

Følgende forretninger tager imod hele elsparepærer og lysstofrør:

 • Beckers Farvecenter, Ringstedgade 21, Roskilde
 • Flügger, Københavnsvej 67, Roskilde
 • Stark, Ledreborg Tømmerhandel, Ringstedgade 68, Roskilde
 • Silvan Byggemarked, Industrivej 26, Roskilde
 • Lysmesteren, Skomagergade 25, Roskilde

Undgå, at elsparepærer og lysstofrør går i stykker, så kviksølv bliver spredt til omgivelserne. Skulle det alligevel ske, kan du på Energistyrelsens hjemmeside se, hvad du bør gøre.

LED-pærer og halogenpærer er elektronikaffald, som du skal du aflevere til genanvendelse

Hvad med emballager?

Spraydåser

Alle typer spraydåser, skal du altid aflevere som farligt affald, selvom dåsen er tømt for indhold. Det gælder uanset, hvilket materiale dåsen er lavet af, fordi spraydåsen er under tryk. Derfor kan den eksplodere i skraldebilen, når skraldebilen presser affaldet sammen.

Når du afleverer spraydåserne som farligt affald, bliver de sendt til Fortum Waste Solutions A/S. Her behandles dåserne forsvarligt, hvor dåserne bliver punkteret under afsugning. Afsugningsluften går til forbrænding og metallet bliver oparbejdet og genanvendt.

Plastemballage med faresymboler

 • Er emballagen HELT tom, kan emballagen smides ud med restaffaldet
 • Er der blot det mindste indhold tilbage, skal det hele afleveres som farligt affald

Maling, terpentin, spraydåser, rengørings- og opløsningsmidler:

 • Beckers Farvecenter, Ringstedgade 21
 • Farvehuset, Helligkorsvej 11
 • Flügger, Københavnsvej 67
 • Stark - Ledreborg Tømmerhandel, Ringstedgade 68

Havne

 • Roskilde Havn
 • Jyllinge Havn
 • Veddelev Havn

Kosmetik, spraydåser, rengørings-, gødnings- og opløsningsmidler:

Matas på 

 • Algade 2 (Stændertorvet)
 • Algade 39 
 • Ro's Torv
 • Skomagergade 26

Medicin og kanyler:

Apotekerne på

 • Algade 51
 • Hyrdehøj Bygade 6
 • Jyllingecentret 31 
 • RO's Torv
 • Skomagergade 19 
 • Stationscentret 12 (i Føtex)
 • Søndergade 8 (Viby Sj.)
 • Trekroner Centervej 55

 

Sådan håndterer du

 • Affald med asbest

  Er der asbest i dit affald, skal du anmelde det til kommunen

  Når kommunen har modtaget din anmeldelse, vil du få et brev fra os om, hvor du skal aflevere affaldet.

  Læs mere om, hvordan du anmelder asbest til kommunen

  Der er tre typer affald med asbest, fordi noget støver mere end andet. Det betyder også, at der er forskellige krav til, hvordan du skal pakke og komme af med affaldet.

  Har du brug for hjælp, kan du sende en e-mail til affaldoggenbrug@roskilde.dk eller ringe på tlf. 46 31 00 00.

  Arbejde med materialer med asbest

  Du skal være opmærksom på, at personer, som arbejder med materialer, der indeholder asbest, skal i nogle tilfælde have en særlig uddannelse, og de skal anmelde arbejdet til Arbejdstilsynet.

  Det er forbudt at rense materialer, som indeholder asbest, med højtryksrenser – med mindre Arbejdstilsynet har givet en dispensation.

  Du kan kontakte Arbejdstilsynet på tlf. 70 12 12 88 eller via Arbejdstilsynets hjemmeside.

 • Elektronikaffald

  Der er skadelige stoffer som fx tungmetaller i elektroniske apparater. Derfor må denne type affald ikke smides i skraldespanden. Du kan aflevere elektronikaffald som enten

  • småt elektronik eller
  • elektronik

  Kan dit brugte elektronik være i en 4-lites frysepose, kan du aflevere det som småt elektronik.

  Alt det elektronikaffald, der er for stort til at være i en 4-liters frysepose, skal du aflevere på en af genbrugspladserne eller som storskrald.

  Læs mere om, hvordan du afleverer elektronik korrekt.

 • Batterier

  Alle batterier skal afleveres som farligt affald

  Sådan håndterer du dine brugte batterier.

Lovgivning

Du kan se de gældende love og regler om farligt affald i 'Miljøbeskyttelsesloven' på Retsinformations hjemmeside.

Reglerne for indsamling og håndtering af farligt affald er reguleret i 'Bekendtgørelse om affald'.

Reglerne for håndtering af elektronisk affald er reguleret i 'Elektronikaffaldsbekendtgørelsen'.

Reglerne for håndtering af kemikalier er reguleret i 'Kemikalieloven'.

Kontakt

Affald og Genbrug
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

08.12.2020