You are here

Farligt affald

Hvis dit affald er skadeligt for mennesker, natur eller miljø, skal du aflevere det på genbrugspladsen eller i en forretning, som tager imod det.

Du kan genkende farligt affald på det faresymbol, der ofte er på emballagen. Det kan fx være på maling, sprøjtegifte, spraydåser og kemikalier. Men ofte fremgår det ikke tydeligt, at produktet indeholder farlige og miljøskadelige stoffer. Det gælder fx produkter som olie, medicin, elektronik og kanyler. 

Produkter, der skal sorteres som farligt affald, er ikke nødvendigvis skadelige, når du bruger dem. Men de kan skade natur og mennesker, hvis vi ikke behandler dem rigtigt, når de ender som affald.

Affald er farligt, hvis det er

 • brandfarligt eller kan eksplodere
 • sundhedsskadeligt - både for dig selv og for andre
 • miljøskadeligt for dyr, planter, fisk og fugle i naturen
 • fra hospitaler, da det kan indeholde sygdomme

Læs mere om typer af farligt affald nederst på siden. Er du i det mindste tvivl, om dit affald skal sorteres som farligt affald, er du mere end velkommen til at sende en e-mail til affaldoggenbrug@roskilde.dk eller ringe på tlf. 46 31 30 00.

Sådan afleverer du farligt affald

Aflever det farlige affald i den beholder eller emballage, du har købt produktet i. Alternativt kan du skrive på din egen beholder, hvad den indeholder. Undgå at blande forskelligt affald.

Når du afleverer det på genbrugspladsen, skal du gøre personalet opmærksom på, hvad du afleverer. Så kan I sammen sikre, at det farlige affald ender det rigtige sted og bliver behandlet forsvarligt.

Nogle typer farligt affald kan du aflevere i forskellige butikker i Roskilde Kommune. Se herunder, hvad du kan aflevere til hvem.

Maling, terpentin, spraydåser, rengørings- og opløsningsmidler:

 • Beckers Farvecenter, Ringstedgade 21
 • Farvehuset, Helligkorsvej 11
 • Flügger, Københavnsvej 67
 • Stark - Ledreborg Tømmerhandel, Ringstedgade 68

Havne

 • Roskilde Havn
 • Jyllinge Havn
 • Veddelev Havn

Kosmetik, spraydåser, rengørings-, gødnings- og opløsningsmidler:

Matas på 

 • Algade 2 (Stændertorvet)
 • Algade 39 
 • Ro's Torv
 • Skomagergade 26

Medicin og kanyler:

Apotekerne på

 • Algade 51
 • Hyrdehøj Bygade 6
 • Jyllingecentret 31 
 • RO's Torv
 • Skomagergade 19 
 • Stationscentret 12 (i Føtex)
 • Søndergade 8 (Viby Sj.)
 • Trekroner Centervej 55

 

Sådan håndterer du

 • Affald med asbest

  Er der asbest i dit affald, skal du anmelde det til kommunen på et skema.

  Du gør følgende:
  Henter asbestskemaet her.
  Svarer på spørgsmål om kontakt pr. e-mail og om dine cpr-oplysninger automatisk skal overføres til skemaet og fortsætter.
  Sender skemaet elektronisk, hvis du bruger Digital Signatur, eller printer skemaet, underskriver og sender skemaet med posten til Roskilde Kommune, Teknik og Miljø, Postboks 100, 4000 Roskilde.
   
  Har du brug for hjælp til at udfylde skemaet, kan du sende en e-mail til affaldoggenbrug@roskilde.dk eller ringe på tlf. 46 31 36 31.
   
  Når kommunen har modtaget din anmeldelse, vil du få et brev fra os om, hvor du skal aflevere affaldet.
   
  Der er tre typer affald med asbest, fordi noget støver mere end andet. Det betyder også, at der er forskellige krav til, hvordan du skal pakke og komme af med affaldet.

  Arbejde med materialer med asbest

  Du skal være opmærksom på, at personer, som arbejder med materialer, der indeholder asbest, skal i nogle tilfælde have en særlig uddannelse, og de skal anmelde arbejdet til Arbejdstilsynet.
  Det er forbudt at rense materialer, som indeholder asbest, med højtryksrenser, med mindre Arbejdstilsynet har givet en dispensation.
  Du kan kontakte Arbejdstilsynet på tlf. 70 12 12 88 eller via Arbejdstilsynets hjemmeside.

 • Elsparepærer

  Elsparepærer og lysstofrør indeholder kviksølv, som er farligt for mennesker og miljø. Du må derfor ikke smide dem i skraldespanden.

  Sådan kommer du af med brugte elsparepærer og lysstofrør

  Du kan komme af med brugte elsparepærer og lysstofrør i udvalgte forretninger eller på genbrugspladserne.

  Forretningerne tager imod elsparepærer og lysstofrør, som er hele:

  Beckers Farvecenter, Ringstedgade 21, Roskilde
  Flügger, Københavnsvej 67, Roskilde
  Stark, Ledreborg Tømmerhandel, Ringstedgade 68, Roskilde
  Silvan Byggemarked, Industrivej 26, Roskilde
  Lysmesteren, Skomagergade 25, Roskilde

  Undgå at elsparepærer og lysstofrør går i stykker, så kviksølv bliver spredt til omgivelserne. Skulle det alligevel ske, kan du på Energistyrelsens hjemmeside se, hvad du bør gøre.

 • Elektronikaffald

  Der er skadelige stoffer, som fx. tungmetaller i elektroniske apparater. Du må ikke komme dette affald i skraldespanden.

  Elektronikaffald, som kan være i en plastpost på maks. 4 liter, kan du aflevere sammen med dine batterier, når du får hentet papiraffald. Læs mere om ordningen for batterier og småt elskrot nedenfor.

  Andet elektronikaffald kan du komme af med på en af genbrugspladserne. Her skal du dele det op i 5 typer:

  1. Store apparater, som fx el-komfurer, frysere, køleskabe, opvaskemaskiner, tørretumblere og vaskemaskiner
  2. Små apparater, som fx brødristere, elektrisk legetøj, kaffemaskiner, spillemaskiner, strygejern og støvsugere
  3. It-udstyr og telefoner, som fx computere, printere, lommeregnere, mobiltelefoner og telefoner
  4. Apparater, der kan optage eller vise lyd og billeder, som fx dvd-afspillere, radioer, tv, videoer og kameraer
  5. Pærer og lysstofrør, som fx el-sparepærer
 • Batterier og småt elskrot

  Alle batterier er farligt affald og skal indsamles

  Brugte batterier udgør et stort miljøproblem. Det gælder også de "skjulte batterier" i fx fødselsdagskort med musik og børnesko, der lyser når man går.

  Batterier indeholder typisk tungmetaller som kviksølv, cadmium, nikkel og bly. Det er stoffer, som er farlige for mennesker og miljø. Batterier kan ikke brænde, men hvis batterier havner i affaldsovnen, kan nogle af tungmetallerne komme ud i luften med røgen. Materialer i batterier kan genvindes, hvis batterierne indsamles til miljørigtig behandling. Denne mulighed går tabt, hvis batteri er havner i skraldespanden.

  Småt elskrot er farligt affald og skal indsamles

  Elektrisk og elektronisk affald indeholder miljøbelastende stoffer, som fx tungmetaller, CFC, bromerede flammehæmmere, PCB og PVC. Ved forbrænding ender tungmetallerne i slaggen (asken), og i røggassen. Materialer i elskrot kan genvindes, hvis de indsamles til miljørigtig behandling. Denne mulighed går tabt, hvis elskrot havner i skraldespanden.
   
  Småt elskrot er fx. mobiltelefoner, el-tandbørster, barbermaskiner, opladere, cykellygter og mp3-afspillere.

  Sådan kommer du af med dine brugte batterier og småt elskrot

  Har du egen skraldespand:

  Så indsamler kommunen dine brugte batterier og småt elskrot, når din papirbeholder bliver tømt. Du skal blot lægge batterierne og småt elskrot i en klar plastpose på maks. 4 liter, fx en frysepose, på låget af papirbeholderen. Så tager skraldemanden posen med og sørger for, at batterier og elskrot bliver korrekt behandlet.

  Deler du skraldespand med andre:

  Så kan du komme af med dine batterier og småt elskrot i en batteriboks, som er sat op ved ejendommens papirbeholdere. Læg kun batterier og elskrot i boksen - ikke evt. emballage. Hvis der ikke er en batteriboks i ejendommen, kan din vicevært kontakte affaldoggenbrug@roskilde.dk.

  Genbrugspladser i Roskilde Kommune, hvor du kan aflevere brugte batterier og elskrot:

  Vestre Hedevej 32, 4000 Roskilde
  Brohaven 2, 4040 Jyllinge
  Vestergade 25 B, 4130 Viby
  Du kan også benytte en af de øvrige genbrugspladser. Læs mere på ARGOs hjemmeside.

  Følgende forretninger m.m. tager imod brugte batterier:

  Biblioteket, Dronning Margrethes Vej 14, 4000 Roskilde
  Borgerservice, Toftehøjvej 11, 4130 Viby Sjælland
  Føtex, Butik 41, Ro`s Torv, 4000 Roskilde
  Føtex, Stationscentret, Jernbanegade 7 A, 4000 Roskilde
  Kvickly, Algade 51, 4000 Roskilde (ved flaskeautomaten)
  Kvickly Hyrdehøj, Bygade 6A, 4000 Roskilde
  Lysmesteren, Skomagergade 25, 4000 Roskilde
  Min Købmand, Kongebakken 5, 4000 Roskilde
  MENY, Skomagergade 11, 4000 Roskilde
  MENY, Himmelevcentret, Himmelev Sognevej 95, 4000 Roskilde
  MENY, Svogerslevcentret, Svogerslev Hovedgade 78 A, 4000 Roskilde
  MENY, Toftehøjvej 6, 4130 Viby Sjælland
  Roskilde Turistbureau, Stændertorvet 1, 4000 Roskilde
  Superbrugsen, Trekroner Centervej 51, 4000 Roskilde

Lovgivning

Du kan se de gældende love og regler om farligt affald i 'Miljøbeskyttelsesloven' på Retsinformations hjemmeside.

Reglerne for indsamling og håndtering af farligt affald er reguleret i 'Bekendtgørelse om affald'.

Reglerne for håndtering af elektronisk affald er reguleret i 'Elektronikaffaldsbekendtgørelsen'.

Reglerne for håndtering af kemikalier er reguleret i 'Kemikalieloven'.

Kontakt

Affald og Genbrug
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

03.02.2020