You are here

Genbrugspladser

COVID-19: Genbrugspladserne og Gensalg er åbne med adgangsbegrænsning. Vis hensyn, hold afstand og hav tålmodighed – også selvom der er kø. Så passer vi godt på hinanden.

Foruden de tre genbrugspladser i Roskilde Kommune, driver ARGO genbrugspladser for Lejre, Køge, Stevns og Kalundborg Kommune.

På pladserne kan du aflevere alle typer affald - dog ikke madaffald og restaffald. 

Aflever dit affald i klare sække

Når du afleverer dit affald på genbrugspladsen, skal du bruge klare sække. Erfaringer viser, at anvendelsen af de klare sække er med til at øge sorteringen effektivt. Det gælder både affald til forbrænding, haveaffald og ting til direkte genbrug.

Afleverer du pap og papir, skal du tømme den klare sæk, inden du afleverer det i containeren. Så kan du senere genbruge sækken.

Vær opmærksom på, at du maksimalt må aflevere 1 kubikmeter (m³) ren jord og maksimalt 15 eternitplader om ugen.

Læs mere om, hvordan du afleverer dit affald på genbrugspladsen på ARGOs hjemmeside.

Hvor ligger genbrugspladserne?

Roskilde, Vestre Hede Vej 32

Åbningstider
Alle dage kl. 9.00-17.00

Jyllinge, Brohaven 2

Åbningstider med bemanding
Mandag kl. 9.00-17.00
Tirsdag Lukket
Onsdag kl. 9.00-17.00
Torsdag Lukket
Fredag-søndag kl. 9.00-17.00

Du kan døgnet rundt besøge genbrugspladsen uden for den bemandede åbningstid.

Du skal blot tilmelde dig ARGOs ordning.

Viby, Vestergade 25B

Åbningstider med bemanding
Mandag Lukket
Tirsdag kl. 9.00-17.00
Onsdag kl. 9.00-17.00
Torsdag Lukket
Fredag-Søndag kl. 9.00-17.00

Du kan døgnet rundt besøge genbrugspladsen uden for den bemandede åbningstid.

Du skal blot tilmelde dig ARGOs ordning.

Lukkedage

Genbrugspladserne holder i øvrigt lukket på følgende dage:
24. december (Juleaften) - Lukket
25. december (1. juledag) - Lukket  
26. december (2. juledag) - Lukket   
31. december (Nytårsdag) - Lukket
1. januar - Lukket

På ARGOs hjemmeside finder du en oversigt over deres øvrige genbrugspladser.

Senest opdateret

04.03.2021