You are here

Giv pappet en på kassen

Handler du ofte på nettet? Så er du sikkert opmærksom på den store mængde papemballage, du modtager med dine varer. Heldigvis kan vi bruge det meste igen – så bare giv sorteringen skalle.

Pap adskiller sig fra papir og karton ved, at det oftest har et bølget mellemlag. Det kan derfor klemmes sammen mellem fingrene. Noget pap er dog meget tykt og stift. Fælles for pap er, at det består af flere lag.

  • Flyttekasser og paprør
  • Bølgepap
  • Papkassen fra sodavands- og øldåser
  • Emballagepap fra pakker

Nej tak til:

  • Pizzabakker – de er beskidte og skal sorteres som restaffald
  • Mælke- og juicekartoner – skal sorteres som restaffald
  • Vådt og snavset pap – det skal sorteres som restaffald
  • Flamingo – det er lavet af olie og skal i restaffald

Hvordan skal jeg håndtere mit papaffald?

Dit papaffald skal være tørt og forholdsvis rent. Det er okay at aflevere pap med enkelte taperester, da det bliver sorteret fra senere i genanvendelsesprocessen. 

Vi henter ikke papaffald hjemme hos den enkelte borger, men bor du i lejlighed, har dit boligselskab muligvis opstillet en affaldsbeholder til pap, du kan bruge.

Du kan altid aflevere dit papaffald på genbrugspladsen. 

Find din nærmeste genbrugsplads 

Du kan også benytte nogle af de offentlige papcontainere, du finder rundt om i kommunen.

Find en offentlig container til pap

Giv dine papkasser et sidste klem, inden du siger farvel. Så er der mere plads i beholderen til genanvendeligt pap.

Hvad sker der med mit papaffald bagefter?

Fibrene i pap bliver kortere, hver gang de genanvendes. Normalt går man ud fra, at fibrene i pap kan genanvendes op til 10 gange. Herefter er fibrene så korte, at de ikke længere kan bruges.

Når du afleverer dit papaffald, bliver det genanvendt til nyt pap. Pappet opløses i vand og kan herefter laves til genbrugspap, som er velegnet til fx nye flyttekasser og æggebakker.

Senest opdateret

13.10.2020