You are here

Storskrald

Storskrald er typisk ting, der er for store til at blive sorteret i de almindelige affaldsbeholdere. Det er fx møbler, barnevogne og køleskabe. Du kan også få hentet dit haveaffald.

Du kan aflevere storskrald på tre forskellige måder:

 1. Brug henteordningen for storskrald og haveaffald (læs mere)
 2. Brug fællesordningen for storskrald og haveaffald (læs mere)
 3. Kør på genbrugspladsen

For henteordningen er afhentningsdagene allerede fastlagte. Bruger du fællesordningen, skal du selv aftale med renovatøren, hvornår de skal hente affaldet.

 

Læs mere om

 • Henteordning for storskrald og haveaffald

  Du kan få hentet både storskrald og haveaffald hjemme hos dig selv

  Urbaser A/S driver henteordningen i Roskilde Kommune og sender regningen direkte til dig. Derfor skal du ringe direkte til Urbaser på tlf. 56 25 05 50 og aftale afhentningerne med dem. Du betaler for indsamling og transport, og kommunen betaler for behandling af affaldet svarende til at bruge genbrugspladsen.

  Hvad koster det?

  Du kan betale fra gang til gang for at få hentet dit storskrald og haveaffald eller tegne et abonnement.

  Abonnementet koster 1.868,75 kr. inkl. moms (2021) og dækker 12 årlige afhentninger af 1 - 8 enheder.

  Prisen for en enkelt afhentning afhænger af, hvor mange enheder, du skal have hentet.

  Prisen i 2021 er

  • 1 - 8 enheder: 293,75 kr. inkl. moms
  • 9 - 16 enheder: 581,25 kr. inkl. moms
  • 17 - 24 enheder: 868,75 kr. inkl. moms
  • 25 - 32 enheder: 1.156,25 kr. inkl. moms

  Mængder

  En enhed er som udgangspunkt en fyldt 110-liter sæk. En trepersoners sofa tæller for tre enheder, en stol er en enhed, og en 240-liter beholder med haveaffald tæller for én enhed.

  Hvornår får jeg hentet storskrald og haveaffald?

  Husk, at du skal tilmelde dig afhentning senest 1 uge før den næste afhentning.

  Du kan finde alle afhentningsdatoerne for storskrald og haveaffald her.

  Sådan afleverer du storskrald og haveaffald:

  Du skal sortere affaldet, inden du afleverer det. 

  Haveaffald: Fx grene, hækafklip eller græs. Brug papirsække (må max. veje 15 kg), en 2-hjulet beholder på maksimum 240 liter eller grenbundter på maksimum 1 x 0,5 x 0,5 meter

  Jern og metal: Fx cykler, barnevognsstel, rør, rene dåser og andre typer af metalemballage

  Elektronikaffald: Fx fladskærme, computere, telefoner, komfurer, vaskemaskiner, køleskabe og frysere (rengjorte)

  Stort brændbart: Fx møbler og andet brændbart affald større end 1 x 0,5 x 0,5 meter

  Småt brændbart: Brændbare genstande under 1 x 0,5 x 0,5 meter i klare plastsække. Må ikke indeholde rent pap og haveaffald

  Affald til deponi: Fx PVC, imprægneret træ, porcelæn, keramik, spejle, toiletkummer og andet affald, der ikke må brændes

  Hvad må jeg ikke aflevere?

  Farligt affald: Vær opmærksom på, at du skal aflevere det farlige affald på genbrugspladsen eller i udvalgte forretninger.

  Byggeaffald: Det skal du selv aflevere på genbrugspladsen. Læs mere om, hvordan du afleverer byggeaffald.

  Jordaffald: Det skal du selv aflevere på genbrugspladsen. Vær opmærksom på, at du har pligt til at anmelde, inden du afleverer jord.

 • Fællesordning for storskrald og haveaffald

  Hvem kan være med?

  Fællesordningen for storskrald og haveaffald kan også benyttes af private husstande. Det kan fx være husholdninger i en grundejerforening, et boligselskab eller lignende foreninger samt grupper af husejere eller borger, der i fællesskab bliver enige om at få hentet storskrald og haveaffald.

  Hvis din boligforening tilmelder sig Fællesordningen, kan I søge om refusion af den udgift der har været til behandling af affaldet. Vær dog opmærksom på, at det kun er udgifterne for behandling, der bliver dækket, og ikke udgifter til, transport, containerleje og lignende.  

  Hvad går ordningen ud på?

  Ordningen er en fælles indsamlingsordning, hvor en forening lejer containere af en vognmand, som stilles op i foreningen fx en weekend om året.

  Regler for ordningen er nærmere beskrevet i Regulativ for husholdningsaffald i Roskilde Kommune.

  Hvem gør hvad?

  Roskilde Kommune giver refusion for udgifterne til behandlingen af storskrald og haveaffald. Men som forening skal I selv sørge for den praktiske del. 

  • Foreningen lejer selv containere til opsamling af affaldet og aftaler selv pris, placering og vilkår.
  • Foreningen aftaler selv afhentning, pris og transport med en godkendt transportør.

  Kontakt Affald og Genbrug, hvis I har brug for hjælp eller rådgivning.

  Hvilke sorterede affaldstyper kan man få refusion for?

  Kommunen giver refusion for udgifter til behandling af affaldet på

  • haveaffald
  • småt og stort brændbart affald
  • hård pvc til genanvendelse
  • imprægneret træ
  • jernbanesveller
  • affald til deponi (losseplads)

  Affaldstyperne må ikke være blandet sammen. Det betyder, at affaldet skal være sorteret, inden affaldet bliver afleveret til behandling

 • Tilmelding og udbetaling af refusion for fællesordning for storskrald og haveaffald

  Tilmelding til ordningen

  For at kunne deltage i ordningen og få refusion for indeværende år, skal foreningen tilmelde sig ordningen inden d. 1. juli i år.

  Tilmelding til ordningen skal ske på skemaet "Tilmelding til refusion for storskrald og haveaffald"
   
  Foreningen skal have oprettet et CVR-Nr. samt tilknyttet en NEM-konto. Oprettelse sker på letnok.dk som er en hjemmeside under Erhvervsstyrelsen.

  Udbetaling af refusion

  Når I er tilmeldt Fællesordningen for storskrald og haveaffald kan I søge om refusion for den udgift, der har været til behandling af affaldet. Det er vigtigt, at I husker at gemme faktura og vejesedler, da de skal vedhæftes som dokumentation, når foreningen søger om refusion.

  Der kan søges om refusion én gang om året og ansøgningsfristen er 1. november. Der sendes digitalt brev ud til de tilmeldte foreninger omkring 1. september.

  Ansøgningen om refusion skal ske via skemaet ”refusion for fællesordningen for storskrald og haveaffald”.

  Ansøgninger som modtages efter ansøgningsfristen, kan risikere først at blive behandlet sammen med ansøgninger for det efterfølgende år.

  Når I udfylder ansøgningen om refusion, må I meget gerne oplyse hvilke affaldstyper I selv har afleveret på genbrugspladsen.

  Kommunen udbetaler kun refusion én gang om året. Så vidt muligt vil udbetaling ske senest medio januar det følgende år.

  Hvad skal I huske når du ansøger?

  Når I ansøger om refusion for den udgift der har været til behandling af storskrald og haveaffald, skal I huske at vedlægge 2 ting, men kun 2 ting, nemlig:

  • Fakturaer fra vognmand
  • Vejeseddel fra behandlingsanlæg

  Hvad er en vejeseddel?

  En vejeseddel er den seddel, I modtager fra vognmanden hvoraf det fremgår, hvor meget affald, der er blevet indleveret til behandling. 

  Hvad med kvitteringer, kontrakter og lignende?

  Kvitteringer og kontrakter og lignende skal ikke vedhæftes. Disse er uden betydning for refusion. Det er kun faktura og vejeseddel der skal vedhæftes. 

  Da I selv er ansvarlige for kontrakten med vognmanden kan I overveje, om I bør genforhandle denne for yderligere besparelser. 

Senest opdateret

17.12.2020