You are here

Trafik- og mobilitetsplan for Roskilde Syd

Planen omhandler området syd for Roskilde Lufthavn og dækker de største byer, Viby og Gadstrup, en række landsbyer og det åbne land.

Trafik- og mobilitetsplanlægningen i Roskilde Kommune er geografisk inddelt i tre områder.

Denne plan for den sydlige del af Roskilde kommune er den første, som sammen med kommende planer for Roskilde midt og nord skal realisere kommunens vision og trafikpolitiske målsætninger i hele Roskilde Kommune.

Trafik- og mobilitetsplanen for Roskilde syd spiller sammen med andre kommunale planer og strategier. Kommuneplan, Cyklistplan, Grøn-blå strategi, helhedsplan for Viby bymidte og Skousbo og tilgængelighedsplan.

Hertil kommer Zebraby projektet, som i 2014 involverede Vibys borgere i at forme fremtidens Viby og lokalsamfund. Zebraby projektet blev til et samlet udviklingsprogram for Viby bymidte.

 

Publikationer

Senest opdateret

28.02.2018