You are here

Den dynamiske bymidte

Roskilde bymidte har udviklet sig meget de seneste år. Der er sat en ambitiøs dagsorden om renovering af stræder og pladser. Og der er sat fokus på store arrangementer. Men vi skal videre!

Bymidteseminaret i januar 2015 var med til at sætte dagsordenen for det videre arbejde. På seminaret kom der mange forskellige udsagn om de kommende års udvikling:

”Flere oplevelser – der skal altid være en kulturel aktivitet i bymidten”

”Vi behøver nye rum der inviterer og opfordrer til nye fællesskaber på tværs”

”Kommunen kan være facilitator og koordinator for byens udvikling!”

”Mere spræl.”

”Centralt beliggende legeplads v. Stændertorvet og Hestetorvet”

”Samarbejde på tværs – forskellige aktører i spil der kan understøtte hinanden!

Du kan læse et referat fra dagen her.

Udviklingsprogram for Den dynamiske bymidte

Senest opdateret

11.12.2018