You are here

Ret din BBR

Du kan hente et hjælpeskema, som kan støtte dig - og os - når du skal rette din BBR.

Hent og udfyld hjælpeskemaet her på siden. Gem det efterfølgende på din computer og send det til os ved at klikke på den røde knap "Send dine rettelser til BBR".
Husk at skrive din adresse i skemaet, da mange glemmer dette. Vi kan ikke behandle din sag uden at kende adressen

Bemærk: Du får en kvittering via Digital post, men der kan gå op til 1 time, inden du modtager den.
Vær opmærksom på, at vi modtager rigtig mange henvendelser i øjeblikket, vedr. rettelser til BBR. Så der kan derfor gå længere tid, inden vi får opdateret dine oplysninger.

Du kan finde svar på de hyppigst stillede spørgsmål længere nede på siden.

Få mere at vide

 • Når du har indberettet dine ændringer

  Når du har indberettet dine ændringer, vurderer vi, om din/dine bygninger eller overdækninger holder sig inden for det tilladte.

  Er det tilfældet, retter vi i BBR mv. ud fra dine oplysninger i skemaet. Du vil efterfølgende få tilsendt den opdaterede og gældende BBR- meddelelse, som du skal kontrollere.

 • Hvis bygningen ikke er lovlig

  Du får besked, hvis vi bliver opmærksomme på, at du mangler en lovliggørende byggetilladelse. Det er dit ansvar at søge om en byggetilladelse.

  Beskeden kan enten være skrevet ind på din nye BBR-meddelelse eller du får et brev direkte fra kommunen.

  Når du søger om at lovliggøre dit byggeri, kan resultatet enten være en lovliggørelse til at beholde byggeriet eller en afgørelse om, at byggeriet skal ændres. Læs mere om lovliggørelse af byggeri

 • Har du problemer med hjælpeskemaet?

  Hjælpeskemaet udfyldes bedst på en computer - ikke en tablet eller smartphone.

  Skemaet er i Wordformat, så det er nemt at taste oplysninger ind. Hvis Wordformatet ikke fungeret på din computer, kan du hente en pdf-version af skemaet her. Du kan enten udfylde dette skema elektronisk, eller du kan printe det ud, udfylde det og efterfølgende scanne det ind.

  Du kan også indsende de oplysninger, der kræves på anden måde.

  OBS. Du skal sætte tal ind i hjælpeskemaet - areal, årstal og højde + tal fra listen for hhv. ydervægsmateriale og tagmateriale.

 • Svar på hyppigt stillede spørgsmål

  I starten af juli 2018 blev der udsendt en række breve vedrørende opdatering af BBR. Der vil i løbet af den kommende tid blive sendt breve ud til de, som endnu ikke har modtaget det i første runde.

  Hvorfor jeg har fået dette brev? Jeg fik også et brev for et års tid siden.

  Svar: Roskilde Kommune har gennemført et pilotprojekt for ca. et år siden, og hvis du allerede er i gang med at rette dine BBR-oplysninger i forlængelse af den tidligere henvendelse, så kan du se bort fra det nye brev.

  Linket i brevet virker ikke, hvad gør jeg?

  Svar 1: Desværre fik vi sendt en del breve ud med et forkert link. Du skal derfor sende dine eventuelle rettelser ved at klikke på den røde rubrik ”Send dine rettelser til BBR” Du skal herefter logge på med NEM-ID.
  Svar 2: Hvis du har problemer med linket fra en iPad, iPhone eller anden mobil enhed, så prøv i stedet at åbne linket fra en internetbrowser som Safari. Ellers se Svar 1.

  BBR-skemaet passer ikke til vores bygninger/materialer, hvad gør jeg?

  Svar: Ret skemaet til, så det passer og send dine rettelser til os via hjemmesiden "Ret din BBR"

  Hvorfor har jeg ikke fået et brev, når jeg er medejer?

  Svar: Der er hidtil kun sendt brev til den første ejer på listen. Det retter vi op på nu og sender til de øvrige ejere.

  Gælder det også sommerhuse? Jeg har ikke fået et brev om det.

  Svar: Ja, det gælder også sommerhuse. Vi har ikke sendt alle breve ud endnu, fx udestår breve til sommerhuse, etageboliger med vandret skel mv.

  Kan alle se BBR-oplysningerne for vores bolig?

  Svar: Ja, alle kan gå ind på Den Offentlige Informationsserver, OIS, og se de fleste af de oplysninger, der er registreret i BBR. De kan dog ikke rette i oplysningerne.

  Hvor stor en bøde får man?

  Svar: Bødens størrelse skal fastsættes ud fra et konkret skøn. De største bøder gives primært i de tilfælde, hvor man har undladt at registrere boligareal, hvilket har betydet et for lavt beskatningsgrundlag over en årrække.

Senest opdateret

13.01.2020